Spataderkeurmerk voor 143 zorginstellingen

De patiëntenvereniging Hart&Vaatgroep overhandigt maandag 6 oktober 2014 het eerste Spataderkeurmerk aan het ZBC Dermapark te Uden. Naast Dermapark ontvangen nog 142 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra het Spataderkeurmerk. In Nederland zijn er in totaal 232 locaties die spataderzorg aanbieden. Zeventig procent van alle zorginstellingen die spataderzorg levert, deed mee.

Kies uw vaatzorg
De criteria voor het keurmerk zijn aangescherpt vergeleken met de vorige keer en aangepast aan nieuwe inzichten. Patiënten en verwijzers kunnen op de website www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra het Spataderkeurmerk 2014 ontvangen.

Waarom een Spataderkeurmerk?
Dit keurmerk van De Hart&Vaatgroep helpt patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis of behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden. Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria.

Samenwerking
Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en -laboranten. De Hart&Vaatgroep vindt het belangrijk dat mensen met spataderen weten waar goede zorg wordt geboden.

Het Spataderkeurmerk 2014 is in samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest uitgevoerd.

Plaats een reactie