Sparen eileider bij buitenbaarmoederlijke zwangerschap is onnodig

Een eileidersparende operatie bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft geen voordeel boven een operatie waarbij de eileider wordt verwijderd. De eileidersparende operatie vergroot de kans op een toekomstige zwangerschap niet. Dit blijkt uit een artikel in The Lancet over onderzoek dat door het AMC is geleid en dat online is gepubliceerd.

Het al dan niet weghalen van de eileider bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap staat ter discussie. Bij zo’n zwangerschap komt de bevruchte eicel niet in de baarmoeder, maar blijft ‘steken’ in de eileider. Dit komt grofweg bij één op de honderd tot tweehonderd zwangerschappen voor. In de meeste gevallen moet de chirurg eraan te pas komen om de zwangerschap te beëindigen.

Tot de jaren twintig van de vorige eeuw werd de ongeboren vrucht én de eileider weggehaald, daarna raakte de eileidersparende operatie in zwang, waarbij alleen de vrucht werd weggehaald. Dit vanuit de gedachte dat dit gunstig was om de vruchtbaarheid van de vrouw te behouden.

Volgens onderzoeksleider Femke Mol, gynaecoloog in het AMC, is deze aanname niet getoetst in wetenschappelijk onderzoek. Ze verzamelde gegevens van 446 vrouwen ouder dan 18 met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Het onderzoek vond plaats in 32 centra in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de VS.

De vrouwen werden over twee groepen verdeeld, bij een deel bleef de eileider na de operatie zitten en bij de andere groep werd die weggehaald. De eileider werd alleen weggehaald als de andere in goede conditie verkeerde. Daarna heeft Mol de vrouwen drie jaar gevolgd of ze opnieuw zwanger werden. In de groep vrouwen bij wie de eileider is weggehaald, werd 56 procent vrouwen zwanger, in de andere groep 61, statistisch gezien niet verschillend. Het laten zitten van de eileider had ook nadelen; zo leidde dit tot heroperaties en extra behandelingen voor het achterblijven van zwangerschapsweefsel.

Mol: “Het sparen van de eileider is bovendien niet kosteneffectief omdat de kosten van deze operatie hoger is dan voor een operatie waarbij de eileider wordt verwijderd. Uit deze resultaten blijkt dat vrouwen met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en een normale gezonde tweede eileider, het sparen van de eileider geen toegevoegde waarde heeft.”