Spandoekprotest langs A10-west tegen opheffen 80-kilometerzone

Milieudefensie en bewoners langs de A10-west in Amsterdam protesteren, woensdag 14 december 2011, tegen het kabinetsplan om 80-kilometerzones op snelwegen in en rond steden op te heffen. Aan een flatgebouw pal langs de snelweg hangen klimmers van Milieudefensie grote spandoeken op die duidelijk maken dat de aanwonenden niet zitten te wachten op nog meer vieze lucht en geluidsoverlast. Woensdagavond debatteert de Tweede Kamer over het voorstel.

De 80-kilometerzones zijn landelijk ingevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast tegen te gaan van snelwegen in de stad. Dit heeft goede effecten, want hoe langzamer er wordt gereden, hoe minder uitstoot van vuile lucht en geluidsoverlast er is.

Ivo Stumpe, coördinator van de verkeerscampagne van Milieudefensie: “Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil deze goed werkende maatregel de nek om draaien, maar stelt daar geen enkele compensatie tegenover om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit te verbeteren. Bovendien stimuleert ze de ongebreidelde groei van asfalt waardoor het autoverkeer steeds meer toeneemt. De overlast voor omwonenden wordt dus steeds groter; de gevolgen voor de gezondheid van mensen zijn enorm. Verhogen van de snelheid levert daarnaast ook meer verkeersdoden op en is funest voor het klimaat.”

Luchtvervuiling is een van de grotere gezondheidsproblemen van Nederland. In bijna geen ander Europees land is de lucht zo ongezond. Het verkeer is de hoofdoorzaak van de hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide. Nederland voldoet dan ook niet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Ondermeer bij de A10-west in Amsterdam worden die nog steeds regelmatig overschreden. Afschaffen van de 80-kilometerzones rond steden zal dit probleem slechts vergroten, net als het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 op de snelweg. Ivo Stumpe: “Minister Schultz laat omwonenden van snelwegen letterlijk stikken om alle ruimte te geven aan automobilisten. Milieudefensie hoopt dat de Tweede Kamer haar plan morgen resoluut van tafel veegt.”

Meer informatie: www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit