Spaaractie Geef een koe voor Oeganda groot succes

De spaaractie Geef een koe voor Oeganda van de biologische zuivelmerken Groene koe en Zuiver Zuivel voor Heifer Nederland is een groot succes geworden. Met 15.000 inzendingen overtreft deze spaaractie de vorige actie met bijna 5000 inzendingen. Er zijn 83 koeien voor Oeganda bij elkaar gespaard. Een cheque voor deze koeien voor gezinnen in Oeganda zal op dinsdag 17 februari bij de biologische zuivelfabriek in Limmen (Noord-Holland) aan Stichting Heifer Nederland worden overhandigd. Heifer Nederland overhandigt de koeien in het voorjaar aan gezinnen in Oeganda.

In Oeganda geven de koeien dagelijks vijftien liter verse melk. Dit is voor het gezin een belangrijke bron van voedsel. De gezondheid van de boerengezinnen verbetert door de dagelijkse melk of yoghurt. Melk die overblijft wordt verkocht op de markt, waardoor het gezin een inkomen verdient. Van dit inkomen kunnen kinderen naar school, medicijnen worden aangeschaft of verbeteringen aan het huis worden gemaakt. En dankzij de koeienmest levert de moestuin veel meer op.

Grote betrokkenheid burger
Uit het succes van deze spaaractie blijkt de grote betrokkenheid van de Nederlandse bevolking, en in het bijzonder de kopers van biologische zuivel, bij concrete vormen van ontwikkelingssamenwerking. Diverse scholen, waaronder de Vrije School in Zeist (2 koeien), en de Bronckhorstschool in Noordwijk (23 deelcertificaten) hebben aktief meegespaard. Maar ook bijvoorbeeld coffee en lunchcafe Anne en Max in Haarlem (56 deelcertificaten).

Zeven Trouw koeien naar Oeganda
Dagblad Trouw riep haar lezers op om mee te doen met de spaarctie. Via de speciale spaarkaart die via Trouw verkrijgbaar was hebben 1300 lezers meegedaan aan de spaaractie. De Trouw lezers hebben op deze manier 7 koeien bij elkaar gespaard voor gezinnen in Oeganda.

Yoghurt met tropisch fruit uit Oeganda
Duizenden deelnemers aan de spaaractie hebben de afgelopen weken een gratis pak biologische tropische fruityoghurt van Zuiver Zuivel opgehaald in de natuurvoedingswinkel als bedankje van de biologische zuivelfabrikant. Het biologische en eerlijke tropische fruit voor deze yoghurt is het resultaat van een samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties, African Organics en ruim 100 boeren die bij het project betrokken zijn. De samenwerking verzekert de boeren van een stabiele afzet tegen fatsoenlijke prijzen.

Heifer Nederland schenkt training en dieren als kippen koeien en geiten aan mensen in ontwikkelingslanden. De melk en eieren zorgen ervoor dat mensen gezonder worden en wat overblijft wordt verkocht. De dieren zijn geen gift maar een levende lening. De boeren kunnen deze lening aflossen door het eerste koekalfje door te geven. Zo dragen de Heiferboeren actief bij aan de bestrijding van armoede. Hierdoor zijn zij trots en vol zelfvertrouwen.

Zuiver Zuivel en Groene Koe zijn biologische zuivelmerken van Ecomel, business unit van FrieslandCampina voor biologische zuivel. Ecomel levert een totaalpakket van biologische zuivelproducten aan natuurvoedingswinkels, supermarkten, bedrijfsrestaurants en industriële verwerkers.

Plaats een reactie