Sophie in ’t Veld wint International Humanist Award 2011

Europarlementslid Sophie in ’t Veld is zaterdag 13 augustus 2011 in Oslo uitgeroepen tot Internationale Humanist van het jaar.

Eens per drie jaar
De prijs van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Nobelprijswinnaars Amartya Sen (India) en Andrei Sakharov (Rusland) en Alexander Dubcek, leider van Tjechoslowakije tijdens de Praagse Lente, gingen haar voor.

Assertiever
In ’t Veld, in Oslo voor het 18e Wereld Humanisten Congres, is vereerd. “Dit is een prachtige verrassing. Het humanisme heeft voor veel maatschappelijke problemen de goede antwoorden.” Humanisten mogen volgens In ’t Veld veel assertiever zijn in het publieke debat. “Het debat is de laatste jaren gemonopoliseerd door mensen die de maatschappij indelen in onderling rivaliserende religieuze en culturele groeperingen. Conflicten worden opgelost in strijd, of via een koehandel in collectieve voorrechten, die onvermijdelijk weer tot nieuwe conflicten leidt. Humanisten daarentegen zien de mens als individu, met individuele rechten en vrijheden die voor allen gelijkelijk worden gegarandeerd door een overheid die er is voor iedereen.”

Scheiding kerk en staat
Voorzitter Sonja Eggerickx van de IHEU roemt de inzet van In ’t Veld voor privacy, vrouwenrechten en homorechten, en haar initiatief voor de oprichting van het European Parliament Platform for Secularism in Politics (EPPSP). “Middels dat platform werft In ’t Veld met succes vrijzinnige christenen als bondgenoten voor de scheiding van kerk en staat. In ’t Veld werkt onvermoeibaar aan secularisme in Europa.”

Human
De D66-politica kreeg al eerder internationale prijzen voor haar inzet voor de grondrechten en vrijheid, en voor de scheiding tussen kerk en staat. In Nederland is ze voorzitter van de humanistische omroep Human.

Plaats een reactie