Solliciteren en het belang van rechtvaardigheid

Kennisintensieve bedrijven op jacht naar talent doen er goed aan te zorgen voor een rechtvaardig sollicitatieproces en de rechtvaardigheidsverwachtingen bij potentiële sollicitanten gestructureerd te managen.

handshakeFotocredits: Buddawiggi (cc)

Dit helpt om talentvolle sollicitanten aan te trekken, faalangst tijdens de sollicitatie te verminderen en de meest talentvolle sollicitanten aan zich te binden. Dit stelt Brigitte Geenen in haar proefschrift Managing Applicant Justice Expectations.

Strijd om talent
Demografische ontwikkelingen hebben er toe geleid dat vooral bij kennisintensieve bedrijven een hevige strijd gaande is om het aantrekken (en behouden) van talentvolle medewerkers die op meer plaatsen in een organisatie inzetbaar zijn. In deze ‘war for talent’ kunnen de meest talentvolle sollicitanten het zich veroorloven te kiezen voor de in hun ogen meest aantrekkelijke werkgever. Brigitte Geenen onderzocht onder meer de invloed van communicatie tussen sollicitanten over de rechtvaardigheid van selecties. Zij concludeert: “De kracht van peercommunicatie is veel groter dan bedrijven zich realiseren, het zou goed zijn als zij daar meer gestructureerd gebruik van maken. Bijvoorbeeld door sollicitanten te stimuleren om feedback te geven via communicatieplatforms als Twitter.”

Faalangst
Potentiële talentvolle sollicitanten reageren volgens Brigitte Geenen eerder op een vacature wanneer zij van elkaar horen dat de selectieprocedure eerlijk en respectvol is verlopen en dat de resultaten van een selectietest op een zorgvuldige manier worden benut. Door deze positieve communicatie groeit het vertrouwen in een organisatie en de verwachting dat ook zij eerlijk worden behandeld. Het heeft bovendien tot gevolg dat sollicitanten meer gemotiveerd zijn en dat faalangst tijdens het sollicitatiegesprek en de selectietest vermindert. Het voordeel voor bedrijven is dat zij zo een beter zicht krijgen op de meest talentvolle kandidaten waarnaar zij op zoek zijn. Daar komt bij dat een positieve gemoedstoestand bij sollicitanten resulteert in minder klachten over de procedure en een beter imago van de organisatie als aantrekkelijke werkgever.

Over Brigitte Geenen
Drs. Brigitte Geenen (Den Haag, 1959) verruilde in 1987 haar functie chef kwaliteitsbeheer van het Gesproken Boek aan de Nederlandsche Blindenbibliotheek te Den Haag, voor het moederschap in combinatie met een studie psychologie. Begin 1994 studeerde zij af aan de Universiteit Leiden in de arbeids- en organisatiepsychologie. Na haar afstuderen richtte zij haar eigen bedrijf op, waarin zij als coach/trainer organisatieadvies en trainingen verzorgt. In verband met het werk van haar partner woont en werkt Brigitte Geenen veel in het buitenland. Bij de Open Universiteit kon ze haar promotietraject vanuit Azië doen. Brigitte Geenen promoveert 12 april 2013 aan de Open Universiteit.

Plaats een reactie