Sociale omgeving van invloed op rookgedrag scholieren

Schoolorganisatiekenmerken, vriendschapsselectie en de invloed van vrienden beïnvloeden het rookgedrag van scholieren. Promovendus Chip Huisman concludeert tevens dat bij een negatieve houding van ouders met betrekking tot roken de kans dat hun kinderen roken afneemt. Daarnaast blijkt ook de houding van de ouders van vrienden van belang.

De context van de middelbare school en de netwerken van ouders rond de school bestaan niet onafhankelijk van elkaar. Preventieprogramma’s die rekening houden met de onderlinge samenhang, zijn te verkiezen boven preventieprogramma’s die elke context op zichzelf richten.

Huisman onderzocht hoe de combinatie van schoolorganisatie, sociale achtergrondkenmerken (zoals sociaal economische status, het rookgedrag en de houding ten opzichte van roken van de ouders) en vriendschapsnetwerken het rookgedrag van Nederlandse jongeren beïnvloedt.

Dhr. C. Huisman: The Smoking Chain. Friendship Networks, Education, Social Background and Adolescent Smoking Behavior in The Netherlands. Promotor is dhr. prof. dr. H.G. van de Werfhorst. Co-promotor is dhr. dr. J.P. Bruggeman.

Plaats een reactie