Sociale computers begrijpen en ondersteunen mensen

Natalie van der Wal ontwierp en testte een aantal sociale computermodellen die mensen kunnen ondersteunen op het gebied van emotiebeïnvloeding, besluitvorming, leiderschap en informatieverspreiding. Eén van de systemen die zij ontwierp houdt in de gaten hoe mensen zich voelen die zich bevinden in het sociale netwerk van iemand met een depressie. Zo kan worden voorkomen dat zij ook depressief raken.

Tegenwoordig ondersteunt technologie mensen op verschillende manieren, denk bijvoorbeeld aan een slimme auto die zijn bestuurder kan waarschuwen dat hij in slaap valt of buiten de rijbaan rijdt. Andere voorbeelden: een vibrerende riem die een brandweerman naar de uitgang van een gebouw kan leiden of smartphone-applicaties die mensen helpen hun leefstijl of slaapgedrag te verbeteren of stress bij zwangere vrouwen proberen te verminderen. Voor deze ‘slimme’ omgeving van de mens zijn computermodellen nodig die de mens kunnen observeren, begrijpen en ondersteunen.

Van der Wal ontwikkelde en testte ook het computermodel ASCRIBE, dat simuleert en voorspelt hoe paniek en informatie zich verspreiden binnen een evacuerende mensenmassa. Ook ontwikkelde zij een computermodel dat onderscheidt welke emotie verandert bij de gebruiker via zijn stem. Hiermee kan bijvoorbeeld een depressie worden voorkomen. Het laatste model dat Van der Wal ontwikkelde observeert welke ontwikkelingsniveaus en emoties teamleden hebben en voelen. Hiermee kan het systeem adviseren welke handelingen de teamleider uit moet voeren om het team zo efficiënt mogelijk te laten ontwikkelen en de groepssfeer op een goed peil te houden. Deze ‘sociale’ computermodellen zullen in de toekomst steeds meer in ieders omgeving verwerkt zijn.

Promotie
Promovendus: C.N. van der Wal
Proefschrift: Social Agents. Agent-Based Modelling of Integrated Internal and Social Dynamics of Cognitive and Affective Processes
Promotor: prof.dr. J. Treur; prof.dr. W.J.M.J. Cuijpers
Datum: 07-05-2012

Plaats een reactie