Sociale acceptatie HIV-preventieprogramma’s

0
683

Sociale bewegingen hebben in het verleden hun kracht getoond in vreedzame acties waarmee zij beleid betwistten. Binnen vrouwenbewegingen gebeurde dit middels het mobiliseren van de beeldvorming van vrouwen als geduldige, vredelievende en aan hun familie toegewijde moeders. Dit is het zogeheten motherist-perspectief.

Johanna Debora onderzocht de strategie van het mobiliseren van moederschap door de analyse van twee Indonesische organisaties die zich beide ten doel stellen om programma’s ter preventie van moeder-naar-kind-overdracht van hiv/aids, oftwel PMTCT-programma’s, sociaal acceptabeler te maken.

Zij geeft aan dat er nog aanzienlijke uitdagingen bestaan om gebruik te maken van motherist-organisaties om programma’s zoals PMTCT voor vrouwen te promoten.

Ten eerste hebben motherist-organisaties behoefte aan gender empowerment training om PMTCT-programma’s effectiever te kunnen promoten.

Ten tweede sluit de benadering vanuit motherist-perspectief groepen vrouwen uit zoals tieners, jonge ongetrouwde vrouwen en vrouwen die niet zwanger zijn. Dit blijft een van de grote uitdagingen wat betreft de stimulering van allesomvattende PMTCT-zorg zoals de WHO adviseert.

Ten derde zullen deze programma’s om hiv-infectie van huisvrouwen en overdracht naar baby’s te voorkomen, rekening dienen te houden met de rol die mannen spelen in de verspreiding van hiv/aids.

Ten vierde is het noodzakelijk voor het voortbestaan en succes van het PMTCT-programma dat de overheid en de samenleving ondersteuning bieden en fondsen beschikbaar stellen.

Promotiegegevens
Promovendus: Mw. J.D. Imelda
Faculteit: Geneeskunde
Proefschrift: Mobilizing Motherhood: A Case Study of Two Women’s Organizations Advocating HIV Prevention Programs in Indonesia
Promotor: mw. prof. dr. A.P. Hardon
Datum: Woensdag 14 september 2011, 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam