Sociaal vangnet Zzp-er bestaat al

0
728

SER kroonlid Ferdinand Grapperhaus bepleitte in Nieuwsuur zaterdagavond 26 november 2011 voor een sociaal vangnet voor de Zzp-er. Met name de problematiek omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid en de schijnbare onverzekerbaarheid zag hij als een groot probleem wat opgelost diende te worden.

De Uniforce Group uit Harderwijk heeft echter al enige jaren een oplossing voor dit probleem. Binnen het Uniforce-concept is het mogelijk voor de Zzp-er om zelfstandig te ondernemen en verzekerd te zijn binnen het sociale stelsel. Als de zelfstandige gebruik maakt van het concept wordt hij of zij gezien als een gewone werknemer en gelden de gangbare uitkeringsrechten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid tot het maximum dagloon. Ook fungeert het concept als vangnet bij langdurige werkeloosheid.

In 2008 werd door de Uniforce Group een vaststellingsovereenkomst overeengekomen met de Belastingdienst en UWV zodat er ook een wettelijke inkadering voor het concept ontstond.

Het Uniforce-concept biedt tevens de mogelijkheid om zonder de ingewikkelde en vaak ondoorzichtige Verklaring Arbeids Relatie (VAR) te werken doordat de Belastingdienst het concept ziet als volwaardige hybride arbeidsvorm.