Sobere cao voor apotheekbranche

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA), de Associatie van Ketenapotheken (ASKA), FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak hebben een akkoord bereikt over de verlenging van de Cao voor de Apotheekbranche.

De loonontwikkeling is met 0,5% heel sober. Dit hangt samen met de verslechterde financiële positie van apotheken op dit moment. Tevens zijn de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken en de Cao Bedrijfsfonds Apotheken verlengd.

Het apotheekpersoneel krijgt per 1 januari 2013 een loonsverhoging van 0,5% structureel. De sobere loonontwikkeling is ingegeven door de steeds slechter wordende financiële situatie in de apotheekbranche. Voorts zijn er in de nieuwe Cao Apotheken nagenoeg alleen technische wijzigingen aangenomen. De nieuwe Cao Apotheken loopt van 1 april 2012 tot 1 januari 2014.

Eveneens is de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken verlengd. Deze Cao is ongewijzigd gebleven en de looptijd bedraagt van 1 april 2012 tot 1 januari 2014.

Reeds eerder hadden cao-partijen een akkoord bereikt over een verlenging van de Cao Sociale fonds (Cao SBA). Deze Cao zal per 1 januari 2014 verlengd worden tot 1 juli 2016. Vanaf 1 januari 2013 zal de verlaagde premieafdracht voor de SBA gaan gelden.

Het akkoord wordt met positief advies voorgelegd aan cao-partijen ter goedkeuring.

Plaats een reactie