Snurkers krijgen speciale kliniek

In België, het AMC in Antwerpen heeft een nieuwe snurkkliniek haar deuren geopend voor snurkers en apneupatiënten. Zij kunnen er terecht voor screening en poliklinische behandeling.

Zeeland telt ongeveer 145.000 snurkers. Voor de meeste snurkende slapers blijven de symptomen beperkt tot een ronkend geluid en klagende bedgenoot de volgende ochtend. Maar 23.000 snurkers hebben last van een diepgaander probleem: zij lijden aan slaapapneu. Hun ademhaling stokt tijdens het slapen, wat overdag zorgt voor spierpijn, concentratiestoornissen en een constant gevoel van vermoeidheid.

Eerder had een snurkende apneu patiënt de keuze tussen twee weinig comfortabele behandelingen. Zo moest hij ofwel onder het mes, ofwel een behandeling met overdruk ondergaan. Snurkende apneulijders kunnen vanaf mei terecht in de Kliniek voor Snurken en Apneu, waar voor Antwerpen een compleet nieuwe screening en behandeling zal worden toegepast. Er werden de afgelopen 10 jaar reeds meer dan 35.000 patiënten met deze MRA/TRA snurkbeugel in Europa succesvol behandeld.

Dankzij een gepatenteerde snurkbeugel welke werd ontwikkeld in samenwerking met somnologen en gnathologen in internationale slaaplaboratoria, kan iedereen een stille nacht tegemoet gaan.

Door middel van deze snurkbeugel exact op maat, wordt gegarandeerd dat de luchtwegen van de patiënt tijdens het slapen niet geblokkeerd kunnen raken. ’s Nachts ontspannen en verslappen namelijk onze spieren. Hierdoor zakt de tong achterwaarts in de keel en versperd ze de luchtwegen. Het gevolg van deze obstructie is een snurkgeluid en eventuele ademhalingsstoornissen.

Maar met deze nieuwe comfortabele snurkbeugel zonder bijwerkingen blijven zowel tong als onderkaak mooi op hun plaats zitten. Met als doel een gezonde diepe slaap, dus overdag meer levenskwaliteit voor patiënt en partner.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Kliniek voor Snurken en Apneu
Herentalsebaan 77
2100 Antwerpen
www.snurken.be

Plaats een reactie