Snorscooter blijft voorlopig op het fietspad

De Fietsersbond, Milieudefensie en Natuur & Milieu betreuren het dat er geen meerderheid in de Tweede Kamer is voor de maatregel ‘Snorscooter naar de rijbaan’ in Amsterdam. Ook het Longfonds ondersteunde de maatregel.

Een Kamermeerderheid negeert hiermee de dringende wens van het voltallige Amsterdamse college, de toestemming van de Minister en het brede draagvlak onder fietsers voor de maatregel.

Geef het fietspad terug aan de fietsers

Bijna 12.000 mensen ondertekenden een petitie en velen stuurden hun vaak heftige ervaringen op naar www.scooteroverlast.nl.

“Dit is een klap in het gezicht voor iedereen die zich wilde inzetten voor de veiligheid, de gezondheid en het plezier van fietsers”, aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. De bond strijdt al vier jaar op allerlei manieren voor een oplossing voor de toenemende scooteroverlast op de fietspaden.

De organisaties vinden dat overheid en politiek nu nationale wetgeving moeten voorbereiden om de categorie snorscooter te herdefiniëren. Dat betekent terug naar de snorscooter zoals ie ooit bedoeld was voor de Spartamet. Daarnaast dringen ze aan op versnelde, harde en intensieve handhaving. Ook bepleiten ze de mogelijkheid om snorscooters om te catten tot bromfiets door ze een geel plaatje te geven.

Emissie-eisen en verscherpte controle voertuigeisen bromfietsen
De organisaties dringen er verder op aan dat de regering de twee eerder aangenomen moties van Carla Dik-Faber (CU) snel en voortvarend uitvoert. De eerste gaat over emissie-eisen ultrafijnstof voor bromfietsen, die kwalitatief op een gelijk niveau moeten komen als die voor personenauto’s. Hierover worden in 2017 in Brussel besluiten genomen.

In de andere motie wordt gesteld dat de regering de controle op de voertuigeisen moet verscherpen (op papier en in de praktijk) om zo een halt toe te roepen aan de verkoop van bromfietsen die feitelijk niet aan de voertuigeisen voldoen.

Plaats een reactie