Snelle groei landbouwhuisdieren ten koste van afweersysteem

Landbouwhuisdieren zijn geselecteerd om snel te groeien, maar dit blijkt ten koste te gaan van de natuurlijke weerstand tegen ziektes, zo is aangetoond door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van prof.dr. Simon Verhulst. Mogelijk heeft de agrarische industrie door selectie op snelle groei dus ongewild bijgedragen aan het tot stand komen van ziekte-uitbraken en de behoefte aan antibiotica. Dit schrijven de Groningse ecofysiologen in hun publicatie in het vaktijdschrift Functional Ecology, dat 15 november 2010 op internet verscheen.

In de intensieve pluimvee- en veeteeltindustrie vormen dierziektes en het daarmee gepaard gaande massale antibioticagebruik een steeds groter probleem. Mede vanwege ongunstige effecten hiervan op de volksgezondheid wordt de roep om beperking van het antibioticagebruik steeds luider. Onderzoek naar mogelijke oplossingen is geboden.

Immuunsysteem

De Groningse onderzoekers maakten een overzicht van metingen aan het immuunsysteem in het kader van experimenten waarin pluimvee over meerdere generaties op groei werd geselecteerd. Bij een meta-analyse van deze experimenten bleek dat vrijwel zonder uitzondering de selectie voor snellere groei ten koste ging van de effectiviteit van het immuunsysteem.

Ziekte-uitbraken
Commercieel voor de vleesproductie gehouden dieren groeien zeer snel, wat de weerstand verlaagt. Daarom is het waarschijnlijk dat dit heeft bijgedragen aan het ontstaan van ziekte-uitbraken en de behoefte om dieren veelvuldig antibiotica toe te dienen. Het grootschalig gebruik van antibiotica leidt tot resistentie van ziekteverwekkers, hetgeen de behandeling van mensen die dezelfde ziekteverwekkers dragen, ernstig kan bemoeilijken.

Ander fokprogramma
Experimentele selectie op een sterker reagerend immuunsysteem bleek echter gemiddeld geen effect op de groei te hebben. Dit suggereert dat het mogelijk moet zijn om met een ander fokprogramma snelgroeiend pluimvee te selecteren dat toch een goede weerstand heeft.

Plaats een reactie