‘Snel een debat over dreigende afschaffing pgb’

SP-Kamerlid Renske Leijten wil met spoed in debat over plannen van het kabinet om het persoonsgebonden budget (pgb) grotendeels af te schaffen. Vanochtend meldden diverse media dat er een plan op tafel ligt om van 9 op de 10 pgb-houders het budget af te pakken. Van de huidige 130.000 ouderen, langdurig zieken en gehandicapten met een pgb zouden er dan 13.000 overblijven. Leijten: ‘Dit is een ongekende aanslag op het recht op zorg. Mensen die afhankelijk zijn van een pgb zijn zich vanmorgen rotgeschrokken. Dit kunnen VVD, CDA en PVV toch niet maken?’

Leijten: ‘In plaats van de reguliere zorg te verbeteren, heeft de politiek mensen massaal doorverwezen naar het pgb waarmee ze zelf hun zorg konden regelen. Nu is het kabinet zogenaamd geschrokken dat het pgb zo hard is gegroeid en men wil het mes erin zetten. Maar omdat veel mensen geen goed alternatief hebben, betekent het afpakken van hun pgb het afpakken van het recht op zorg. De enige manier om de groei van het pgb in te dammen, is de zorg in natura zo te organiseren dat deze aansluit op de werkelijke zorgbehoefte. Maar ook de zorg in natura wordt door deze regering verder afgebroken.’

Leijten wil het debat dinsdag houden en heeft de andere partijen gevraagd dit verzoek te steunen: ‘Ik roep iedereen die zich zorgen maakt ook op om dit vooral kenbaar te maken aan VVD, CDA en PVV. Handen af van het recht op zorg!’

Plaats een reactie