Snel aan het werk na een hersenletsel

Elk jaar worden circa 60.000 mensen getroffen door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Meestal gaat het om de gevolgen van een trauma (bijvoorbeeld een verkeersongeval) of een CVA (beroerte). Revalidatie van patiënten richt zich op het weer zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven. Voor terugkeer naar werk is doorgaans pas daarna aandacht.

Slechts 40 procent van de mensen met NAH die een baan hadden is twee jaar na het hersenletsel weer aan het werk. Een nieuwe, multidisciplinaire richtlijn ‘Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie’ moet dat percentage omhoog brengen. Belangrijkste aanbeveling: terugkeer naar werk dient centraal te staan in het revalidatieproces.

Kenmerkend voor NAH is dat het plotseling optreedt, zegt prof. dr. Haije Wind, bijzonder hoogleraar Sociale verzekeringsgeneeskunde en secretaris van de werkgroep die de nieuwe NAH-richtlijn heeft opgesteld. ‘Eerst had je het niet, en van het ene op het andere moment heb je het wel’. Het vervolgtraject verloopt meestal via een vast stramien. Eerst behandeling in het ziekenhuis, daarna revalidatie. Vervolgens komt de patiënt weer thuis en kan hij of zij gaan werken aan reïntegratie, terugkeer naar werk. De nieuwe richtlijn wil die volgorde veranderen. ‘Terugkeer naar werk moet ook een behandeldoel worden’, aldus Wind. ‘De patiënt werkt in de revalidatie tegelijkertijd aan zelfstandig functioneren thuis als aan terugkeer naar werk.’ Dat vraagt om overleg in een vroeg stadium met alle betrokkenen – neurologen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, werkgevers en uiteraard patiënt en familie. De nieuwe NAH-richtlijn is dan ook multidisciplinair.

Bij het maken van de richtlijn is onder andere gebruik gemaakt van focusgroepen. Patiënten vertelden hoe terugkeer naar werk bij hen verliep, wat goed ging en wat beter kon, welke rol diverse instanties vervulden en wat de (positieve of negatieve) bijdrage van de werkgever was. De ervaringen van werkgevers die werknemers met NAH goed hadden begeleid bij de terugkeer naar werk fungeerden als voorbeelden van best practice.

De nieuwe NAH-richtlijn wordt op 16 februari 2012 gepresenteerd op het congres ‘Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie’.

Tevens zullen tijdens het congres twee revalidatiecentra een op arbeid gericht revalidatieprogramma toelichten en uitleg geven over hoe ze dat in de praktijk brengen. Over de beste aanpak kunnen deelnemers stemmen.

Plaats een reactie