Slingeland ziekenhuis kampt met resistente bacterie

Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem heeft momenteel te kampen met een bacterie die resistent is voor de gebruikelijke antibiotica. Het betreft hier een Vancomycine resistente enterokok (VRE).

Entrokokken behoren tot de normale darmflora van de mens. De verspreiding van enterokokken vindt plaats vanuit de darm, voornamelijk via de handen, faeces en voorwerpen. Normaal gesproken levert deze bacterie geen problemen op bij patiënten.

Bij verzwakte patiënten kan deze bacterie een infectie veroorzaken. De VRE die momenteel in het Slingeland Ziekenhuis wordt gevonden behoort tot een groep die zich gemakkelijk in ziekenhuizen verspreidt. Alle nodige maatregelen zijn genomen om verdere verspreiding van de VRE bacterie in het ziekenhuis tegen te gaan.

Op dit moment worden er 6 VRE positieve patiënten en 7 patiënten verdacht op VRE in het Slingeland Ziekenhuis verpleegd. Genoemde patiënten worden op een eenpersoonskamer of aparte zaal in contactisolatie verzorgd. Patiënten die in contact zijn geweest met deze patiënten en inmiddels naar huis zijn, worden in de komende dagen schriftelijk uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek, om te kijken of zij de VRE bacterie bij zich dragen.

Wanneer na onderzoek geconcludeerd wordt dat iemand inderdaad drager is van de VRE bacterie dan heeft dit voor de thuissituatie verder geen consequenties. Mocht de betreffende persoon echter weer opgenomen worden in het ziekenhuis, dan zal hij of zij in isolatie worden verpleegd, dit ter bescherming van de opgenomen patiënten met een verminderde weerstand.

Plaats een reactie