Slim zijn niet voldoende voor behalen studiesucces

Om het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten te vergroten is het wenselijk dat onderwijsinstellingen meer aandacht hebben voor beter studie-inhoudelijk contact en het betrekken van de families bij de opleiding van de student. Dit stelt Marieke Meeuwisse in haar proefschrift Being Smart is Not Enough. The role of psychosocial factors in study success of ethnic minority and ethnic majority students waarop zij vrijdag 23 maart 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoewel de etnische diversiteit in het hoger onderwijs de afgelopen decennia is toegenomen, blijven de studieprestaties van niet-westerse allochtone studenten nog altijd achter bij de studieprestaties van autochtone studenten. Meeuwisse zocht naar verklaringen voor de achterblijvende academische carrières van niet-westerse allochtone studenten.

Studie-inhoudelijke contacten
Het onderzoek van Meeuwisse toont aan dat niet-westerse allochtone studenten zich gaan thuis voelen op de universiteit als zij goede studie-inhoudelijke contacten (zoals het bediscussiëren van studiestof) hebben met hun docenten en medestudenten. Hoewel deze studie-inhoudelijke contacten niet direct van invloed zijn op het studiesucces van studenten blijken deze contacten wel degelijk van belang te zijn voor het behoud van niet-westerse allochtone studenten binnen het hoger onderwijs.

Van je familie moet je het hebben
Tevens toont het onderzoek van Meeuwisse het belang aan van familie in het behalen van studiesucces in het hoger onderwijs voor zowel autochtone als niet-westerse allochtone studenten. De achterblijvende academische carrières van niet-westerse allochtone studenten kunnen voor een deel verklaard worden doordat zij in vergelijking met autochtone studenten minder effectieve steun van hun familie krijgen.

De onderwijspraktijk
Op basis van haar onderzoek adviseert Meeuwisse onderwijsinstellingen kwalitatief goede studie-inhoudelijke contacten tussen docenten en studenten te borgen binnen onderwijsprogramma’s om te voorkomen dat niet-westerse allochtone studenten het hoger onderwijs voortijdig verlaten. Om het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten te vergroten is het daarnaast wenselijk hun familie meer te betrekken bij de studie van hun kinderen. In de voorlichting aan (niet-westerse allochtone) ouders zou meer expliciet aan bod moeten komen wat studeren betekent voor hun kinderen, hoeveel tijd het kost en wat zij kunnen doen om hun kinderen effectief te ondersteunen.

Plaats een reactie