Slechtziendheid bij suikerziekte nader in kaart

Wanneer patiënten met diabetes een hoge bloedsuikerspiegel hebben, komt een proces op gang waarbij cellen in de vaatwanden van het netvlies opzetten. Hierdoor kunnen in het lichtgevoelige ‘scherm’ achter in het oog bloedingen optreden en nieuwe bloedvaatjes groeien. Onder invloed hiervan gaat de patiënt slechter zien. Dit wordt retinopatie genoemd; naar schatting 40% van de mensen met diabetes lijdt hieraan. Wereldwijd is diabetische retinopathie (DR) de belangrijkste oorzaak van blindheid.

Frederick Pfister bracht de achtergronden van DR nader in kaart. Hij concentreert zich hierbij op de rol van Angiopoietine-2 (Ang-2), een eiwit in het bloed dat de vorming van bloedvaten beïnvloedt. Pfister stelt vast hoe DR ontstaat en zich uitbreidt door een complex samenspel van Ang-2 en andere zogenoemde groeifactoren, zoals VEGF en Hsp. De resultaten werpen nieuw licht op de nieuwvorming van bloedvaten. Behalve in de zoektocht naar een nieuwe therapie voor DR, bieden ze wellicht aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen kanker.

Frederick Pfister (Duitsland, 1980) studeerde geneeskunde te Mannheim en Szeged (Hongarije). Hij verrichtte zijn onderzoek aan de universiteit van Heidelberg en binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en onderzoeksschool GUIDE. Hij werkt inmiddels als arts in het universitair ziekenhuis te Mannheim.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. F. Pfister
Proefschrift: Vasoregression in incipient diabetic retinopathy. Angiopoietin-2 dependency and the effect of erythropoietin and carnosine treatment
Promotor(s): prof.dr. G. Molema, prof.dr. H.-P. Hammes
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 10 oktober 2011, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie