Slechts kwart van mensen met beroerte via 112 in ziekenhuis

Van het voornemen om direct 112 te bellen bij een vermoeden van een beroerte, komt in de praktijk weinig terecht. Ruim 80% van de mensen zegt in een voorkomend geval het alarmnummer te bellen. Toch komt maar 24% van de patiënten via 112 in het ziekenhuis.

De meerderheid (60%) belt de huisartsenpraktijk. Hierdoor komen mensen drie kwartier tot drie uur later in het ziekenhuis terecht, dan wanneer zij 112 bellen. Met meer kans op blijvende invaliditeit tot gevolg. Een campagne van de Hartstichting moet mensen aanzetten direct de juiste hulp in te schakelen.

Beroerte

Bij een beroerte is snel handelen van levensbelang. Hoewel het alarmnummer de snelste weg is naar een behandeling, bellen mensen eerder de huisarts. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren. Ook zoekt 33% pas na 4 uur of langer hulp. De belangrijkste reden?

De signalen van een beroerte worden niet herkend. Een beroerte doet meestal geen pijn en wordt dan niet altijd als spoedeisend ervaren. De link met een beroerte wordt dan niet gelegd.

Patiënt onnodig laat behandeld, Hartstichting start campagne.

Afwachtend

“Vooral als de signalen vager zijn en niet als levensbedreigend ervaren worden, wachten mensen vaker met hulp zoeken,” zegt David Smeekes, arts bij de Hartstichting. 

“Mensen denken: ik kijk het even aan. Als ik morgen nog klachten heb, dan bel ik de dokter. Mensen zijn bang onnodig de zorg te belasten. Of denken dat er meteen een ambulance voor de deur staat. Maar dat is niet het geval. Een medewerker van de 112-meldkamer is opgeleid om de mate van spoed vast te stellen.”    

ambulance interieur

Sneller behandelen

De campagne van de Hartstichting moet mensen helpen (de ernst van) klachten eerder te herkennen en drempels, om snel 112 te bellen, te verlagen. Doel is de tijd tussen het starten van de signalen en de behandeling van een beroerte te verkorten.

Als de behandeling binnen 90 minuten kan worden gestart, kan bij 1 op de 4 patiënten ernstige invaliditeit worden voorkomen. Na starten van de behandeling tussen 3 en 4,5 uur, is dat nog maar bij 1 op de 14 patiënten. Er is dus veel gezondheidswinst te behalen, als mensen eerder in het ziekenhuis behandeld worden. 

Blijvende beperking

Elk jaar worden zo’n 40.000 mensen getroffen door een beroerte (de verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding). Daarvan overlijden zo’n 9.200 mensen. Een groot deel van de overlevenden houdt aan de beroerte, ook op lange termijn, blijvende beperkingen over.

Voorbeelden zijn:

  • verlamming,
  • spraakproblemen,
  • coördinatiestoornissen
  • snelle overprikkeling.

Zonder behandeling gaan er per minuut miljoenen hersenscellen dood, dus hoe eerder de patiënt in het ziekenhuis wordt behandeld, hoe minder schade aan de hersenen. Wil je weten wat de signalen van een beroerte zijn? Kijk dan op website van de Nederlandse Hartstichting.

Verbeteren triage bij huisarts

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum, Isala en Medisch Spectrum Twente stellen dat het Nederlandse zorgsysteem, met de huisarts als poortwachter, vertragend kan werken bij een verdenking van een beroerte. Zij doen daarom een aantal suggesties die ervoor kunnen zorgen dat patiënten met een mogelijke beroerte sneller in het ziekenhuis kunnen zijn.

Bijvoorbeeld door het verbeteren van triage bij de huisarts. Hiervoor worden inmiddels de eerste stappen gezet. De Hartstichting is hier nauw bij betrokken.

Plaats een reactie