Slagvaardiger maken van strafrecht

Om het strafrecht slagvaardiger te maken is een nauw betrokken rechter vaak belangrijker dan een snelle strafrechtelijke berechting. Dat concluderen wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in het onderzoeksrapport ‘Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief’, dat onlangs werd gepubliceerd. Prof.mr. Edwin Bleichrodt, prof.mr. Paul Mevis en mr. Beatrijs Volker voerden het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

In Nederland bestaat de wens om de slagvaardigheid van het strafrecht te vergroten. Snel na een strafbaar feit zou de strafrechtelijke reactie moeten volgen.

De onderzoekers van Erasmus School of Law voerden een onderzoek uit naar wettelijke voorzieningen om een snellere en effectievere reactie op een strafbaar feit mogelijk te maken. Het ging daarbij onder andere om een inventarisatie van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende mogelijkheden gedurende het strafvorderlijk onderzoek. Daarnaast werden vrijheidsbeperkende strafrechtelijke sancties onderzocht, evenals mogelijkheden om beslissingen van de strafrechter direct uit te voeren.

De inventarisatie betrof het recht van Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk en Noorwegen. Al deze landen kennen – net als Nederland – de wens de strafrechtelijke reactie snel op een strafbaar feit te doen volgen.

Adequate reactie
In tegenstelling tot Nederland valt in de andere landen de sterkere rol op die de rechter speelt bij het uitvaardigen van maatregelen. De rechter is bij de procedures nauwer betrokken, zodat hij een snelle en adequate reactie op een strafbaar feit kan geven. Om tot een (voorlopige) maatregel te komen lijkt voor ons land een snelle bereikbaarheid van een rechter soms van grotere betekenis dan snelle strafrechtelijke berechting, zo stellen de onderzoekers.

Het onderzoek vond plaats binnen het facultaire speerpunt Behavioural Approaches to Tort and Punishment van Erasmus School of Law. Het rapport zal naar verwachting in februari 2012 worden uitgegeven door Boom Juridische Uitgeverij.

Meer informatie: Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht

Plaats een reactie