Slachtoffers van criminaliteit voelen zich vaak nog lang onveilig

Slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit voelen zich jarenlang onveiliger dan niet-slachtoffers. Slachtoffers vermijden ook vaker onveilige plekken dan niet-slachtoffers. Daarnaast schatten zij hun kansen om opnieuw met criminaliteit in aanraking te komen veel hoger in dan niet-slachtoffers. Vooral bij mensen die geweld hebben meegemaakt of die meerdere keren slachtoffer zijn geworden is de impact groot.

Bijna vier op de tien slachtoffers voelt zich wel eens onveilig
Jaarlijks wordt een kwart van de bevolking van 15 jaar of ouder slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit, zoals inbraak of geweld. Binnen een jaar daarna voelt 38 procent van hen zich wel eens onveilig. Dat is bijna drie keer zo veel als bij niet-slachtoffers, van wie 14 procent kampt met onveiligheidsgevoelens. Mensen die criminaliteit hebben ervaren vermijden ook ruim drie keer zo vaak als niet-slachtoffers onveilige plekken. Verder denken ze een hoger risico te lopen om weer met criminaliteit in aanraking te komen. Zo schat 13 procent de kans dat er wordt ingebroken hoog in.

Vooral slachtoffers van geweld voelen zich lang onveilig
Het effect van criminaliteit kan lang doorwerken. Ook wanneer het delict tussen de een en vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden blijkt 28 procent van de slachtoffers zich nog wel eens onveilig te voelen. Dat is nog steeds twee keer zo vaak als mensen die geen slachtoffer zijn geweest. Vooral geweldsdelicten laten lang sporen na. Zo voelt ruim een derde van de slachtoffers van geweld zich ook na langere tijd nog wel eens onveilig.

Impact het grootst bij meervoudige slachtoffers
De meeste angstgevoelens worden ervaren door mensen die meerdere keren slachtoffer waren. De helft van hen voelt zich een jaar na hun ervaring wel eens onveilig. Dat is drieënhalf keer zo veel als bij niet-slachtoffers. Meervoudige slachtoffers vermijden ook vijf keer vaker dan niet-slachtoffers onveilige plekken en schatten hun kansen op inbraak of geweld zeven keer zo hoog in. Een tot vijf jaar later zijn de angstgevoelens van meervoudige slachtoffers verminderd, maar nog duidelijk aanwezig en hoger dan bij niet-slachtoffers.

Auteurs: Linden en Simon van den Bighelaar

Plaats een reactie