Slachtoffers agressie op het werk voelen zich minder gezond

Werknemers die slachtoffer waren van agressie op het werk rapporteren vaker dan niet-slachtoffers over een slechte gezondheid te beschikken. Ook zijn ze ontevredener over het werk en vaker op zoek naar een andere baan. Dat geldt vooral wanneer ze te maken hebben gehad met agressie door leidinggevenden of collega’s.

Een derde werknemers slachtoffer van agressie op het werk
Van de werknemers van 15 tot 65 jaar werd in 2011 een op de drie slachtoffer van agressie op het werk. Externe agressie door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers kwam daarbij het meest voor. Bijna een kwart van de werknemers had daarmee te maken. Bij 16 procent ging het om interne agressie door leidinggevenden of collega’s.

Slachtoffers van interne agressie geven twee keer zo dikwijls aan een slechte gezondheid te hebben dan slachtoffers van externe agressie en bijna drie keer zo veel als niet-slachtoffers. Ook gaat agressie door leidinggevenden of collega’s gepaard met een iets hoger langdurig ziekteverzuim. Dat is niet het geval bij agressie op het werk door externe contacten.

Slachtoffers van agressie op het werk meer geneigd van baan te veranderen
Daarnaast zijn werknemers die te maken hadden met agressie door leidinggevenden of collega’s vaker ontevreden over hun werk. Van hen meldt 15 procent (zeer) ontevreden te zijn over de werksituatie, tegen 8 procent van de slachtoffers van externe agressie en 5 procent van de niet-slachtoffers.

Bijna twee derde van de werknemers die in aanraking kwamen met interne agressie op het werk heeft in 2011 overwogen een andere baan te zoeken, ruim een derde heeft daartoe al concrete stappen ondernomen. Bij de niet-slachtoffers zijn deze percentages met respectievelijk 41 en 21 een stuk lager. De slachtoffers van externe agressie zitten daar tussen in.

Veel slachtoffers voor maatregelen tegen werkdruk en -stress
Van de werknemers die te maken hadden met agressie op de werkvloer wil 64 procent dat er aanvullende maatregelen worden genomen tegen werkdruk en de werkstress. Dit aandeel is aanmerkelijk hoger dan het aandeel dat maatregelen wenst jegens leidinggevenden en collega’s (23 procent). Evenzo opteert 54 procent van de slachtoffers van externe agressie voor maatregelen tegen werkdruk en 22 procent voor maatregelen jegens klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Van de niet-slachtoffers is bijna een derde voorstander van aanvullende maatregelen tegen werkdruk en werkstress.

Auteurs: Elke Moons, Marjolein Korvorst en Seth van den Bossche(TNO)

Plaats een reactie