Skechers Shape-ups technologie wordt bevestigd door wetenschap

De bevindingen van een onafhankelijk evaluatiecomité dat Skechers Shape-ups de spieren versterken, het postuur verbeteren en gewichtsverlies bevorderen, worden bevestigd door de wetenschap. Het comité stelt dat de beweringen in de Shape Ups-reclame nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn en dat deze zijn “opgesteld met een goede notie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van consumenten en de samenleving”. Het Amerikaanse Octrooibureau (Patent and Trademark Office) kent Skechers een zogenaamd “Utility Patent” toe voor de unieke middenzooltechnologie van Shape-ups.

SKECHERS USA heeft vandaag aangekondigd dat een onafhankelijk evaluatiecomité stelt dat de beweringen in de Skechers Shape Ups-reclame nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn en dat deze zijn “opgesteld met een goede notie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van consumenten en de samenleving”.

In het verlengde hiervan kondigde Skechers verder aan dat het Amerikaanse Octrooibureau (Patent and Trademark Office) Skechers een zogenaamd “Utility Patent” heeft toegekend voor de unieke middenzooltechnologie van de Shape Ups. De middenzool is het deel van de schoen die een sleutelrol speelt in de fitnessoefeningen van de gebruikers. Dit omvat “versterking van spieren, verbetering van het postuur, verbeterde cardiovasculaire gezondheid, minder gestreste gewrichten en een verbeterde doorbloeding.” (US-Patentnummer 7.779.557.)

Op 10 augustus 2010 bepaalde de Nieuw-Zeelandse Advertising Standards Authority (ASA, overheidsinstantie voor reclamenormen) dat “beweringen in de [Shape-ups]-reclame omtrent spiervorming, postuur en gewichtsverlies [door Skechers] onderbouwd waren en dat het daarom niet waarschijnlijk was dat klanten misleid of bedrogen zouden worden.”

Dit is de tweede keer in de afgelopen maanden dat onafhankelijke comités positieve uitspraken hebben gedaan omtrent de beweringen dat Shape-ups spieren versterken, het postuur verbeteren en gewichtsverlies bevorderen. Eerder dit jaar verklaarde een onafhankelijke klachtencommissie in Australië (Therapeutic Products Complaints Resolution Panel, CRP) klachten van twee concurrenten van Skechers ongegrond. Deze concurrenten beweerden dat Shape-ups niet de voordelen boden van gewichtsverlies, spierversterking en een verbeterd postuur.

De Australische CRP stelde dat Skechers “een substantiële hoeveelheid bewijs kon overleggen ter ondersteuning van de beweringen” dat Shape-ups gewichtsverlies bevorderen, spieren versterken en het postuur verbeteren. Bovendien konden de concurrenten van Skechers geen argumentatie of bewijs overleggen om de beweringen van Skechers te weerleggen.

“We zijn in het geheel niet verrast door deze beslissingen. Deze bevestigen volgens ons alleen maar wat we al de hele tijd hebben beweerd – dat de feiten en de wetenschap de beweringen van Skechers ondersteunen en voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het succes van Shape-ups,” zegt Leonard Armato, president van de Fitness Division van Skechers.

In de meest recente uitspraak bekeek de Nieuw-Zeelandse ASA vier afzonderlijke onderzoeken die werden uitgevoerd omtrent Shape-ups. Twee onderzoeken zijn uitgevoerd door dr. Steven Gautreau, D.C.; een door een groot ziekenhuis gevestigd in Zuid-Californië en het laatste door de Juntendo University in Japan. De ASA bekeek eveneens een afzonderlijk rapport dat opgesteld was door Kendle Pty. Ltd., een biofarmaceutische onderzoeksorganisatie die de beweringen van Shape-ups alsook de vier onderzoeken die deze beweringen onderbouwen, afzonderlijk heeft geëvalueerd.

“De afgelopen weken zijn Shape-ups het onderwerp geweest van een vanuit wetenschappelijk oogpunt waardeloos rapport, waarvan beweerd werd dat het een onderzoek was en waarin de beweringen uit de Shape-ups-reclame in twijfel werden getrokken zonder het verstrekken van enige gegevens ter onderbouwing hiervan,” vertelt Armato. “In misleidende en bevooroordeelde nieuwsberichten werd bovendien gerefereerd aan dit rapport. De recente beslissingen beantwoorden de vragen van deze critici grotendeels. We zijn nog steeds graag bereid toekomstige klachten in behandeling te nemen, maar we zullen de integriteit van dit geweldige product eveneens stevig verdedigen tegen ongefundeerde klachten en aanvallen op basis van waardeloze wetenschap.”
Armato vervolgt: “De beweringen uit de Shape-ups-reclame worden onderbouwd door solide resultaten uit wetenschappelijke testen, maar de beste onderbouwing is de ongekende populariteit van de schoenen. Skechers heeft letterlijk duizenden vrijwillige, persoonlijke ervaringen van klanten ontvangen, waarin Shape-ups worden geprezen en wordt vermeld dat ze inderdaad de voordelen van het product ondervinden.”

SKECHERS USA, Inc., gevestigd in Manhattan Beach, Californië (VS), ontwerpt, ontwikkelt en vermarkt een gevarieerd aanbod aan schoenen voor mannen, vrouwen en kinderen onder de naam SKECHERS, alsook onder diverse unieke merknamen. SKECHERS-schoenen zijn verkrijgbaar in de Verenigde Staten in warenhuizen en gespecialiseerde winkels, via winkelketens die het eigendom zijn van SKECHERS en via hun website, alsook in meer dan 100 landen en gebieden via het wereldwijde distribiteursnetwerk en dochterondernemingen van het bedrijf in Canada, Brazilië, Chili en in Europa, alsook via gemeenschappelijke ondernemingen in Azië.

Deze aankondiging kan op de toekomst gericht uitspraken bevatten die zijn gedaan in overeenstemming met de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op de toekomst gerichte uitspraken betreffen, zonder beperking, alle uitspraken waarin voorspellingen, vooruitzichten, indicaties of slechts toekomstige resultaten, prestaties of successen worden vermeld, die herkend kunnen worden door het gebruik van op de toekomst gerichte bewoordingen zoals “denken,” “anticiperen,” “verwachten,” “schatten,” “van plan zijn,” “plannen,” “project,” “zullen,” “zullen voortzetten,” “zullen resulteren,” “zouden,” “kunnen,” “mochten,” of alle variaties van dergelijke bewoordingen met eenzelfde betekenis. Alle uitspraken van deze aard zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die daadwerkelijke resultaten kunnen doen afwijken van de resultaten als weergegeven in op de toekomst gerichte uitspraken. Factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken of hieraan kunnen bijdragen, omvatten internationale, nationale en lokale algemene economie, politieke en marktvoorwaarden, inclusief de wereldwijde economische recessie en de voortdurende financiële crisis en marktinstabiliteit; toegang tot de uiterst competitieve prestatieschoenenmarkt; ondersteunende, managements- en voorziene kosten en de juiste voorraadomvang; het verlies van belangrijke klanten, afgenomen vraag van winkeliers en annulering van orderafspraken door populariteitsgebrek van bepaalde ontwerpen en/of productcategorieën; het in stand houden van de merkuitstraling en intensieve concurrentie onder schoenverkopers voor klanten; het anticiperen, vaststellen, interpreteren of voorzien van wijzigingen in de modetrends, consumentenvraag naar de producten en de diverse marktfactoren als hierboven omschreven; verkoopcijfers tijdens de lente, verkoop in de weer-naar-school- en vakantieperiodes; en andere factoren waaraan gerefereerd wordt of welke referentie opgenomen is in het 10-K-formulier van het bedrijf voor het jaar dat eindigde op 31 december 2009 en in het 10-Q-formulier voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010. De hierin opgenomen risico’s zijn niet limitatief. Het bedrijf opereert in een uiterst concurrerende en snel veranderende omgeving. Nieuwe risico’s doen zich van tijd tot tijd voor en het bedrijf kan deze risicofactoren niet allemaal voorspellen, noch kan het bedrijf de uitwerking van al deze risicofactoren op het bedrijf inschatten of in welke mate een factor, of combinatie van factoren, daadwerkelijke resultaten kan doen afwijken van de resultaten die genoemd worden in op de toekomst gerichte uitspraken. Gezien deze risico’s en onzekerheden dient u geen misplaatst vertrouwen te stellen in de op de toekomst gerichte uitspraken voor wat betreft de voorspellingen van daadwerkelijke resultaten. Bovendien dienen gerapporteerde resultaten niet als een indicatie voor toekomstige prestaties beschouwd te worden.

Plaats een reactie