Sjoerd van Keulen nieuwe voorzitter RvC Mediq

De Raad van Commissarissen van Mediq, internationaal leverancier van geneesmiddelen en medische middelen, heeft Sjoerd van Keulen benoemd tot voorzitter. Hiermee volgt hij Fokko van Duyne op, die eerder dit jaar te kennen heeft gegeven terug te willen treden uit de Raad van Commissarissen. Sjoerd van Keulen is sinds april 2010 commissaris bij Mediq.

Sjoerd van Keulen (1946) is voorzitter van het Holland Financial Centre. Hij was eerder voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS Reaal Groep en heeft diverse managementfuncties bekleed bij Pierson, Heldring Pierson, MeesPierson en Fortis. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van APG Groep en van Heijmans NV, bestuurslid van Stichting Health Insurance Fund en de Stichting Natuur en Milieu, lid van de Raad van Toezicht van het WNF en adviseur van PharmAccess Foundation. In combinatie met specifieke expertise op het gebied van human resources, organisatie en marketing beschikt Sjoerd van Keulen over de gewenste deskundigheid en ervaring om als voorzitter van de Raad van Commissarissen te kunnen fungeren.

Marc van Gelder, ceo Mediq: “We zijn Fokko van Duyne zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het succes van Mediq gedurende de 15 jaar waarin hij als commissaris bij de onderneming betrokken was. Een tijd waarin Mediq stapsgewijs veranderde van een Nederlandse farmaceutische groothandel in een internationale onderneming actief in de zorg.”

De Raad van Commissarissen van Mediq bestaat daarmee vanaf vandaag uit zes leden, te weten Sjoerd van Keulen (voorzitter), Biense Visser (vicevoorzitter), Marga van Weelden, Frank de Moor, Oern Stuge en Wim van den Goorbergh.

Plaats een reactie