Site over Q-koorts live

Vandaag gaat de publieksversie van www.qkoortsinnederland.nl live. Op de site kunnen burgers terecht voor informatie over de symptomen van Q-koorts en hoe je besmetting kunt voorkomen.

www.qkoortsinnederland.nl fungeerde eerst als portal naar verschillende bronnen op het web over Q-koorts. Nu is de site omgebouwd voor het algemene publiek. Er is informatie te vinden over de ziekte bij mensen en dieren, het laatste nieuws over de verspreiding van Q-koorts, veelgestelde vragen en de adressen van GGD.

Fok- en aanvoerverbod
Verder laten de ministers van VWS en LNV vandaag in een brief aan de Kamer weten dat het fok- en aanvoerverbod opgeheven kan worden ‘als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Alle dieren op melkleverende bedrijven moeten tijdig en volledig zijn gevaccineerd voor 1 juni 2010. Ook moeten nieuwe gegevens uit aanvullend onderzoek of de epidemiologie niet tot heroverweging van de aanpassing van het maatregelenpakket leiden.’

De ministers van VWS en LNV nemen in mei een besluit over de maatregelen tegen Q-koorts.

Plaats een reactie