SIRE-campagne leidt tot 650.000 gesprekken

Eind juni 2013 lanceerde de stichting SIRE, de Stichting Ideële Reclame, haar 107e campagne, om het taboe op psychisch ziek zijn aan de kaak te stellen.

Met de overdracht van de hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte aan Landelijk Platform GGZ werd de campagne in november 2013 afgesloten.

Uit de nameting van onderzoeksbureau Blauw Research blijkt dat maar liefst 76 procent van de Nederlanders de campagne heeft gezien en deze beoordeelt met een ruime voldoende (7,2). Van de mensen die de campagne kennen, zegt 16 procent hierdoor enige vorm van actie te hebben ondernomen. 7 procent van de campagnekenners heeft over het taboe gesproken met personen mét een psychische aandoening en dit zijn omgerekend ruim 650.000 gesprekken.

SIRE heeft tot doel verweesde onderwerpen onder de aandacht te brengen en te agenderen bij burgers, opinieleiders en besluitvormers. Met de campagne gericht op het doorbreken van het taboe op psychisch zijn is SIRE hier volgens het onderzoek van Blauw voldoende in geslaagd.

80 procent van de Nederlanders vond de campagne duidelijk en 75 procent vond de campagne geloofwaardig. Pim Slierings, directeur SIRE: “Het was niet eenvoudig de juiste toonzetting te vinden om het onderwerp onder de aandacht te brengen. We wilden mensen duidelijk maken dat het beter is om met mensen die een psychische aandoening hebben te praten dan over hen. Door mensen die zelf met een psychische aandoening kampen, de ervaringsdeskundigen, aan het woord te laten, blijken we erin geslaagd de boodschap bij het grootste deel van de Nederlanders goed over te brengen.”

Volgens 69 procent was het dan ook een relevante campagne en meer dan de helft van de Nederlanders oordeelde dat de campagne hen iets nieuws vertelde. 57 procent vond de campagne een eyeopener. Slierings: “Aangezien het agenderen van verweesde onderwerpen ons voornaamste doel is, zijn we blij met dit oordeel. Het betekent dat we als stichting iets onder de aandacht hebben gebracht waar veel mensen niet eerder bij stil hadden gestaan.” Daarnaast zat de nieuwswaarde van de campagne ook in de geboden oplossing: de hulplijn voor mensen zónder psychische aandoening, die opgericht werd in samenwerking met de stichting Samen Sterk tegen Stigma. Deze lijn, die nog steeds bereikbaar is via 0900-0727, werd bemand door ervaringsdeskundigen.

Gedurende de looptijd van de campagne vonden meer dan 1200 kwalitatieve telefoongesprekken plaats met de ervaringsdeskundigen achter de hulplijn. Landelijk Platform GGZ nam de hulplijn over, om mensen via deze weg van advies te kunnen blijven voorzien. Sabine van Aken, campagneleider bij SIRE: “We kregen regelmatig de vraag of de hulplijn ook wel werd gebeld, vanwege de licht ironische toon in de spotjes. De keuze voor deze toon was echter bewust gemaakt, om mensen even achter hun oren te laten krabben en na te laten denken over de manier waarop zij zélf omgaan met mensen met een psychische aandoening. We wilden mensen bewust maken van het feit dat er soms vreemd op psychische ziekten wordt gereageerd, terwijl de aandoeningen heel veel voorkomen in de maatschappij. Aangezien het een lastig onderwerp is, wilden we ook de mogelijkheid bieden hierover meer informatie en advies te ontvangen. Daartoe was de hulplijn opgericht en die is dus veel gebeld.”

Samen Sterk tegen Stigma begeleidde de ervaringsdeskundigen bij de hulplijn en gaat ook na de campagne verder met het verbeteren van de beeldvorming rond psychische aandoeningen. Meer informatie over deze stichting en haar activiteiten is te vinden via www.samensterktegenstigma.nl.

Plaats een reactie