Sint Franciscus Gasthuis ontvangt Dr. Yep Award voor Beste Ziekenhuis van Zuid-Holland

Het Sint Franciscus Gasthuis ontving op woensdag 8 december 2010 de ‘Dr. Yep Award’ voor het beste ziekenhuis van Zuid-Holland. Volgens John Lebbink, neuroloog en initiatiefnemer van de Dr. Yep gids, scoort het Sint Franciscus Gasthuis hoog in de kwaliteit van zorg, faciliteiten, service, transparantie en kwaliteit van website. In de Dr. Yep lijst van de 30 beste ziekenhuizen van Nederland bezet het Sint Franciscus Gasthuis de vijfde plaats.

Henk Gerla, voorzitter Raad van Bestuur Sint Franciscus Gasthuis: ‘Wij zijn zeer verheugd met deze Dr. Yep Award, een waardering die aansluit bij onze ambitie om als topklinisch ziekenhuis op een gastvrije wijze hoogwaardige zorg te bieden.’

Stijgende lijn
Afgelopen jaren heeft het Sint Franciscus Gasthuis veel geïnvesteerd om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. De hoge waardering van de Dr. Yep gids is in lijn met de resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek, de Gastvrijheidszorg met sterren en de Beste Werkgeverslijst van 2010. Anderzijds blijven er, voor de lerende organisatie die het topklinische Sint Franciscus Gasthuis is, voldoende aanknopingspunten om te blijven werken aan continue verbetering. Voor meer informatie zie www.sfg.nl/kwaliteit.

Dr. Yep gids
De Dr. Yep is een nieuwe zorggids, al de ‘Michelin-gids’ voor de zorg genoemd. Dr. Yep is voor patiënten en zorgconsumenten ontwikkeld om hen te helpen kiezen in de gezondheidszorg. Aan de Dr. Yep gids zijn zestig medisch specialisten verbonden, die medische keuze-informatie geven aan zorgconsumenten. De beoordelingscriteria zijn gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast bezochten ‘mystery guests’ de ziekenhuizen om patiëntvriendelijkheid, service en faciliteiten te beoordelen.

Plaats een reactie