Singapore wil leren van Nederlands onderwijs

Het Nederlandse onderwijs trekt wederom belangstelling vanuit het buitenland. Deze week brengt een grote onderwijsdelegatie, onder leiding van onderwijsminister Heng Swee Keat, een bezoek aan Nederland. Het bezoek is op uitnodiging van minister Jet Bussemaker (Onderwijs).

Middelbaar beroepsonderwijs
Singapore scoort net als Nederland hoog op de internationale onderwijsranglijsten, maar heeft belangstelling om elementen van het Nederlandse stelsel over te nemen. Met name ons middelbaar beroepsonderwijs en de wijze waarop ons onderwijs aandacht heeft voor zwakkere leerlingen, hebben veel interesse van de Aziatische stadstaat.

Zwakkere leerlingen
Het onderwijs in Singapore wordt vaak als voorbeeld gesteld, niet in de laatste plaats door haar hoge positie op internationale ranglijsten, zoals PISA. Singapore kent net als Nederland ook veel kennisinstituten en een goed ontwikkeld onderwijs. De resultaten in het basisonderwijs zijn zelfs de beste ter wereld. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat het land een schoolsysteem kent dat volledig is ingericht op uitblinkers. Om die reden kijken de Singaporezen juist naar het Nederlandse onderwijs, want nergens ter wereld doen de zwakkere leerlingen het zo goed op de basisschool als in ons land.

De delegatie laat zich tijdens het 4-daagse bezoek informeren over leerlingvolgsystemen en cultuureducatie. Ook brengt het een bezoek aan de universiteiten van Leiden en Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, het ROC Midden Nederland en het Rijksmuseum.

Daarnaast is de wijze waarop Nederland de samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven organiseert een thema waarvan de Singaporezen vinden dat ze van Nederland kunnen leren.

Minister Bussemaker is verheugd met de internationale belangstelling. “Het laat zien dat ons onderwijs internationaal hoge ogen gooit. Het Nederlands onderwijs levert een topprestatie, juist om onze zwakkere leerlingen te laten groeien in het onderwijs. Maar steeds meer landen nemen ook een voorbeeld aan onze vakopleidingen, en de vakmensen die bij ons worden opgeleid. Ook de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de goede arbeidsmarktperspectieven die dat oplevert, staat bij andere landen in hoog aanzien. Alle reden dus om trots te zijn op ons onderwijs.”

Begin juli 2014 volgt een bezoek van een Singaporese delegatie onder leiding van de directeur-generaal Onderwijs Ho Peng. Staatssecretaris Dekker zal deze delegatie bijpraten over het primair en voortgezet onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie.

Plaats een reactie