Signalering van eiwitten bij kanker

Maria Noutsou onderzocht in haar promotieonderzoek de Wnt-signaleringscascade. Die speelt tijdens de ontwikkeling en in volwassen stadiavan meercellige organismen een cruciale rol door het reguleren van celdeling en differentiatie. De Wnt-cascade-eiwitten Axin en APC reguleren de afbraak van het oncogen bèta-catenine.

In haar onderzoek laat Noutsou zien dat belangrijke functionele domeinen van het Axin-eiwit hierbij gebruikmaken van een flexibele, ongevouwen structuur. De resultaten suggereren dat het Axin-eiwit door binding van partnereiwitten een structuur aanneemt die optimaal is voor zijn functie. Missense-mutaties in Axin zijn gevonden in verschillende soorten kanker.

Noutsou toont aan dat deze mutaties de interactie van Axin met essentiële componenten verstoren, waardoor bèta-catenine aan afbraak kan ontsnappen. Gestabiliseerd bèta-catenine kan vervolgens gentranscriptie aanzetten en tumorigenese stimuleren. Noutsou levert nieuwe inzichten in de moleculaire mechanismen waarmee Axin, APC en Dvl essentiële stappen in de Wnt/bèta-catenine-signaleringscascade reguleren.

Promotiegegevens
Promovendus: Maria Noutsou
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Protein scaffolding in Wnt/β-catenin signaling regulation
Promotor 1: Prof. dr. J. Klumperman
Promotor 2: Prof. dr. G.J.A.M. Strous
Copromotor 1: Dr. M.M. Maurice
Copromotor 2: Dr. S.G.D. Rüdiger
Datum en tijd: 28/10/2011 12:45
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie