Vroegtijdige signalering oogziekte glaucoom belangrijk

Vroegtijdige signalering van de oogziekte glaucoom is van groot belang. Alleen dan kan blijvende schade aan het oog worden voorkomen. Zaterdag 6 maart was het Glaucoomdag in Nederland. Opnieuw benadrukte de Glaucoomvereniging dat de groei van het aantal patiënten met de oogaandoening exponentieel is. Binnen tien jaar is het aantal glaucoompatiënten met 30% toegenomen ten opzichte van het jaar 2000. Risicogroepen zijn mensen van 45 jaar en ouder, mensen met een donkere huidskleur of mensen met glaucoom in de familie.

De Glaucoomdag was een opmaat voor Wereldglaucoomweek die deze week plaatsvindt. Daarin vragen ook internationaal patiëntenverenigingen aandacht voor het belang van vroegtijdige signalering. Glaucoom is immers nog steeds de tweede oorzaak van blindheid wereldwijd.

Stimuleren van innovaties
Volgens de Glaucoomvereniging moet in Nederland onder meer actief aandacht worden besteed aan de vroegtijdige signalering van glaucoom binnen het consultatiebureau voor ouderen en binnen educatie- en mobiliteitsprogramma’s. Ook moet glaucoom worden geagendeerd in het beleid rondom valpreventie. Goed zicht is immers een essentieel uitgangspunt bij het voorkomen van vallen. Zo’n 1.800 ouderen per jaar overlijden aan de gevolgen van een val.
Zij vindt bovendien dat vanuit de overheid innovaties in de oogzorg moeten worden gestimuleerd die een bijdrage kunnen leveren aan vroegtijdige signalering van glaucoom.

Vermijdbare blindheid
Glaucoom is een chronische oogaandoening die schade veroorzaakt aan de oogzenuw. Hierdoor valt steeds meer van het gezichtsveld weg. De aandoening is een van de belangrijkste oorzaken van vermijdbare blindheid en treedt veelal op bij mensen van 45 jaar en ouder.

In Nederland hebben naar schatting 100.000 mensen glaucoom. Dit zijn mensen die weten dat zij glaucoom hebben. Een grote groep mensen heeft echter glaucoom zonder het te weten. Van de Nederlanders boven de 45 jaar heeft ongeveer 1% glaucoom. Dit percentage stijgt voor mensen boven de 80 jaar tot ongeveer 4%.

Dubbele vergrijzing
Wereldwijd wordt het komende decennium een aanzienlijke toename verwacht van het aantal glaucoompatiënten: 30% ten opzichte van het jaar 2000. Belangrijkste reden van de toename van glaucoom in Nederland is de dubbele vergrijzing. Dubbel, omdat enerzijds méér mensen ouder dan 65 jaar worden. Anderzijds leeft deze groep ook een stuk langer. Een derde reden van groei is dat in Nederland meer mensen wonen met een donkere huidskleur. Deze mensen hebben een verhoogde kans op glaucoom.

Plaats een reactie