Sigmareceptor als aangrijpingspunt voor diagnose en behandeling van kanker onderzocht

De sigmareceptor komt verhoogd tot expressie op kankercellen en vormt daarmee een aangrijpingspunt om kankercellen van gezonde cellen te kunnen onderscheiden. Promovenda Anna Rybczynska onderzocht op welke manier binding van zogenaamde liganden aan de sigmareceptor kan bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van kanker. Daarbij maakte ze gebruik van radioactief gelabelde sigmaliganden.

Zij onderzocht of deze liganden gebruikt kunnen worden voor de opsporing van tumoren in de hypofyse, dichtbij de hersenen. De radioactieve sigmaliganden werden aanzienlijk meer opgenomen in tumoren van de hypofyse dan in gezond hypofyseweefsel. Dit kon met behulp van positron emissie tomografie (PET) goed in beeld worden gebracht.

Vervolgens onderzocht Rybczynska of sigmaliganden mogelijk gebruikt kunnen worden als nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Zij vond dat een bijna volledige bezetting van de sigmareceptoren noodzakelijk was voor een gewenst behandeleffect. Met behulp van de toediening van radioactief gelabelde sigmaliganden, en vervolgens het maken van een PET scan, kan mogelijk worden bepaald welke patiënten met een dergelijke behandeling gebaat zouden kunnen zijn. Al met al concludeert Rybczynska dat sigmaliganden interessante moleculen zijn die kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van technieken om tumoren op te sporen en te behandelen.

Anna Rybczynska (Polen, 1982) studeerde medische biotechnologie aan de Universiteit van Wroclaw. Zij voerde haar onderzoek uit bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van het UMCG. Na haar promotie blijft Rybczynska als onderzoeker bij deze afdeling werken. Haar onderzoek zal zij grotendeels uitvoeren in Würzburg, Duitsland.

Promotie
Promovendus: mw. A.A. Rybczynska
Proefschrift: Sigma receptor ligands: novel applications in cancer imaging and treatment
Promotor(s): prof.dr. R.A.J.O. Dierckx, prof.dr. P.H. Elsinga
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum:29 februari 2012, 12.45 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie