Shell Pernis investeert fors in schonere brandstoffen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam opent donderdag 14 juni 2012 een nieuwe ontzwavelingsfabriek op de raffinaderij van Shell Pernis. Met de bouw is een investering van circa 500 miljoen dollar gemoeid. Meer dan de helft van het werk werd gerealiseerd door Nederlandse bedrijven.

Animatie: nieuwe ontzwavelingsfabriek op de raffinaderij van Shell Pernis

In Nederland is de fabriek een van de belangrijkste investeringen van Shell in schonere brandstoffen van de afgelopen jaren. De vraag naar zulke brandstoffen stijgt de laatste jaren aanzienlijk.

De nieuwe fabriek realiseert een forse verhoging van Shell’s productiecapaciteit voor laagzwavelige diesel en huisbrandolie. Die schonere brandstof gaat naar automobilisten en vrachtwagenchauffeurs en voor een belangrijk deel naar huishoudens in Duitsland. Shell voldoet met deze laagzwavelige brandstoffen aan de steeds strenger wordende milieu-eisen in Nederland en Europa.

“Shell Pernis blijft mede door de nieuwe ontzwavelingsfabriek de grootste raffinaderij van Europa, een belangrijke speler op de wereldwijde markt voor raffinage en daarmee een belangrijke motor voor de Nederlandse economie”, aldus Dick Benschop, president-directeur Shell Nederland. Shell Pernis biedt werkgelegenheid aan circa 2000 eigen medewerkers plus een groot aantal medewerkers van aannemers.

HDS 6, ontzwavelingsfabriek raffinaderij van Shell Pernis

Burgemeester Aboutaleb: “Met deze investering laat Shell zien vertrouwen te hebben in de toekomst van de raffinage-industrie in Rotterdam. Dat is goed nieuws voor de Rotterdamse regio en voor Nederland. De hoogwaardige, nieuwe technologie draagt bij aan een schoner milieu en continuïteit in de werkgelegenheid in de Rotterdamse regio. Dat zijn de ingrediënten die tezamen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling die we in deze regio zo belangrijk vinden.”

In oktober 2009 startte Shell met de bouw van deze bijzonder innovatieve ontzwavelingsinstallatie, HDS-6 . Eind 2011 is de bouw voltooid en is de installatie stapsgewijs in gebruik genomen. HDS staat voor HydroDeSulphurisation, oftewel ontzwaveling met behulp van waterstof; ‘6’ geeft aan dat het de zesde vergelijkbare fabriek van Shell Pernis is. De bouw van de nieuwe ontzwavelingsfabriek bood ruim drie miljoen manuren werk.

HDS 6, ontzwavelingsfabriek raffinaderij van Shell Pernis

Nieuwe fabriek staaltje van technologie
De ontzwavelingstechnologie die Shell in de nieuwe fabriek toepast is bewezen ‘state of the art’ en is door Shell zelf ontwikkeld. Het energieverbruik en de emissie van reststoffen in de nieuwe fabriek voldoen aan de hoogste milieunormen en lopen vooruit op de Europese eisen van 2013.

Een voorbeeld van technologische vernieuwing is het gebruik van de allernieuwste coatingtechniek – thermal sprayed aluminium – voor pijpleidingen en opslagvaten waar isolatie omheen zit. Zo wordt de kans op roestvorming aanzienlijk verminderd. Dat is veiliger en bovendien biedt dit een forse besparing op onderhoudswerkzaamheden en kosten.

Onder invloed van wijzigende marktomstandigheden zal de samenstelling van de te verwerken aardolie bij Shell Pernis de komende jaren veranderen. Shell Pernis zal steeds meer soorten zware en hoogzwavelige aardolie gaan verwerken. Tegelijkertijd gaan de eisen van de productkwaliteit verder omhoog en worden de emissienormen in Nederland en de rest van de wereld strenger. De HDS-6 fabriek is hiervoor optimaal toegerust.

De top op raffinagegebied
“De oplevering van deze nieuwe ontzwavelingsfabriek is een uiterst belangrijke mijlpaal”, stelt algemeen directeur Bart Voet van Shell Pernis. “Het geeft aan hoe belangrijk Pernis is voor de internationale markten. De HDS-6 fabriek is een investering in kwaliteit, gericht op de langere termijn. Het past in onze visie van het Flexible Flagship. Dit houdt in dat we tot de beste raffinaderijen van de wereld willen behoren, met een uitmuntende, flexibele bediening van onze internationale klanten en met een absolute prioriteit voor de veiligheid van mens en milieu. Met andere woorden: een vlaggenschip in ons vakgebied. Met de nieuwe fabriek liggen we op koers.”

Plaats een reactie