Sharon Dijksma reikt het eerste Speelbrein-certificaat uit

Dinsdag 25 mei is het startschot gegeven van de nationale campagne ‘Speelbrein – Je brein groeit op het speelplein!’. Sharon Dijksma heeft, in aanwezigheid van ruim 500 kinderen en onder leiding van Jochem van Gelder, het eerste officiële Speelbrein-certificaat uitgereikt aan Basisschool De Vonkenmorgen te Gendt (Gemeente Lingewaard).

Spelen/bewegen is voor kinderen van groot belang voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat door bewegen ook de cognitieve vaardigheden zich beter en sneller ontwikkelen. Beweging baat het brein. Speelbrein richt zich op basisscholen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven met als uitgangspunt dat geen kind speelt om zich te ontwikkelen, het ontwikkelt zich omdat het speelt!

Nog te vaak wordt het belang van (buiten)spel onderschat en daar wordt met deze campagne van het Kompan Play Institute opnieuw aandacht voor gevraagd. Door het aanbieden van het Speelbrein-certificaat weten onderwijsinstellingen, haar leerlingen en hun ouders, zich verzekerd van een leerrijke speelomgeving. Een speelplein, ontworpen vanuit de behoefte van kinderen, dat uitnodigt tot vrij spel gericht op een goede balans tussen fysieke stimulatie, geestelijke uitdaging en ruimte voor creativiteit.

“We besteden veel tijd en onderzoek naar sociale kwesties, zoals de toenemende inactiviteit van kinderen en het effect ervan op de gezondheid en het lerend vermogen”, zegt Jeanette Fich Jespersen van het KOMPAN Play Institute. “Ons doel is oplossingen te vinden via onze producten en in onze visie om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Door de introductie van het Speelbrein-Concept waarbij de vijf basiscompetenties, sociaal, emotioneel, creatief, fysiek en cognitief centraal staan, wordt een grote stap gezet in deze richting.”

Vrij en zelfontdekkend spelen is een voorwaarde voor het Speelbrein. Deze waarde sluiten volledig aan op de pedagogische doelen van ons onderwijs en opvangsysteem. Speelbrein draagt bij aan de bewustwording van de positieve waarde die vrij spel heeft in de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 12 jaar.

“Speelbrein combineert de positieve effecten van spelen met de ontwikkeling van het kinderbrein. Concentratie, strategisch denken, sociale omgang en een positief zelfbeeld dragen ontegenzeggelijk bij aan de prestaties in de klas”, zegt Willem van Veenendaal, directeur KOMPAN Benelux/Duitsland. Een Speelbrein-plein vergroot niet alleen de aantrekkingkracht van het speelplein maar ook de didactische waarde ervan. Een verantwoorde gedachte.

Je brein groeit op het speelplein! Komt u in aanmerking voor het Speelbreincertificaat? Kijk op www.speelbrein.nl

Plaats een reactie