Seniorenkeuring rijbewijs eenvoudiger

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil de seniorenkeuring voor het autorijbewijs eenvoudiger maken. De minister heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de mogelijkheden om de procedure te vereenvoudigen. De minister heeft eerder al besloten de keuringsleeftijd te verhogen van 70 naar 75 jaar. Deze maatregel gaat naar verwachting in op 1 januari 2014.

Minister Schultz: ”Een seniorenkeuring die duidelijk, efficiënt en toegankelijk is, zorgt voor minder administratieve rompslomp voor ouderen. Met een eenvoudige keuring kunnen ouderen niet alleen lánger veilig mobiel blijven, maar blijven ze ook bespaard van onnodige regeldruk.“

Schultz vindt het ook belangrijk dat rijbewijshouders zelf verantwoordelijkheid nemen voor rijden met gezondheidsklachten. Om mensen daarbij te ondersteunen, gaat ze extra aandacht schenken aan informatievoorziening hierover. “Via bijvoorbeeld websites en brochures wil ik ervoor zorgen dat mensen met een aandoening of mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, weten of ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen en op welke manier.”

Uit onderzoek is gebleken dat senioren de vragen in de Eigen Verklaring (EV) die benodigd is bij de keuring soms als onduidelijk ervaren. De Gezondheidsraad zal de procedure tegen het licht houden en is gevraagd om met voorstellen voor verbetering te komen. De Gezondheidsraad zal ook advies uitbrengen over de mogelijkheden om de procedure te vereenvoudigen voor de mensen die zonder beperkingen door de keuring komen. Het gaat om ongeveer 60 procent van de ouderen.

De minister volgt een advies van het RIVM om de seniorenkeuring niet in zijn geheel af te schaffen, vanwege het positieve effect van de keuring op de verkeersveiligheid. De keuring zorgt er voor dat ouderen langer veilig de weg op kunnen gaan, bijvoorbeeld omdat uit de test blijkt dat ze een andere bril nodig hebben, of omdat ze met automaat moeten gaan rijden. De seniorenkeuring voor het klein vaarbewijs wordt afgeschaft. De minister volgt daarmee het advies van de VAMEX, de verantwoordelijke exameninstantie, en andere instanties uit de watersportwereld. De leeftijdskeuring voor het vaarbewijs heeft nauwelijks effect op de veiligheid op het water, waardoor het niet nodig is deze in stand te houden.

Meer informatie
Seniorenkeuring voor het rijbewijs en klein vaarbewijs

Plaats een reactie