Senioren willen beter geïnformeerd worden over gezond leven

Senioren willen meer en beter geïnformeerd worden over gezond leven en gezond blijven. Dit blijkt uit een groot gezondheidsonderzoek onder 65-plussers, georganiseerd door de Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

De gezondheidswinst en besparingen op zorgkosten bij senioren liggen voor het oprapen, maar de politiek lijdt aan tunnelvisie, aldus de Unie KBO. De onderzoeksresultaten worden volgende week dinsdag gepubliceerd in het ledenmagazine Nestor.

Landelijke gezondheidscampagne voor 65-plussers
Senioren zijn zeer goed gemotiveerd om gezond te leven. Niet alleen om ziekte en problemen te voorkomen, maar ook om beter te kunnen omgaan met ouderdomskwalen. Helaas ontbreekt het vaak aan goede informatie en adviezen. Zes van de tien 65-plussers heeft naar eigen zeggen onvoldoende kennis over gezonde voeding en vier van de tien senioren willen weten hoe ze heel gericht kunnen bewegen en sporten. 56% van alle ouderen leest de informatie die op verpakkingen van voedselproducten staat, niet of nauwelijks.

De Unie KBO bepleit een landelijke gezondheidscampagne voor 65-plussers. De gezondheidswinst evenals de besparingen op zorgkosten liggen bij deze doelgroep voor het oprapen. Meer bewegen, betere voeding, gerichte voorlichting over valpreventie, voorkomen van oogaandoeningen door preventieve oogscreening en het voorkomen van medicijnvergiftiging kunnen senioren veel leed en de overheid vele honderden miljoen besparen.

Tunnelvisie politiek
De Unie KBO heeft alle verkiezingsprogramma’s nageplozen op gezondheidsvoorlichting- en preventie. Echter geen woord over dit thema in relatie tot senioren. Politieke partijen lijden aan tunnelvisie als het om dit thema gaat, althans in relatie tot de oudere doelgroep. De Unie KBO heeft alvast zelf een begin gemaakt met diverse themacampagnes en hoopt straks samen met de nieuwe minister van volksgezondheid landelijke campagnes te organiseren.

Plaats een reactie