Seminar: Affectieve Kwaliteit van Leraar-Leerling Relaties

De invloed op schools leren van leerlingen en welbevinden van leraren in basis- en voortgezet onderwijs. In dit seminar worden de onderzoeksresultaten van twee reviewstudies gepresenteerd die zijn uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO/NWO).

In de eerste reviewstudie is een meta-analyse uitgevoerd van een groot aantal empirische studies in basis- en voortgezet onderwijs. In de presentatie kan daarom een representatief beeld worden geschetst van de invloed van de (positieve en negatieve) kwaliteit van relaties met leraren op de leermotivatie en schoolprestaties van leerlingen.

Een tweede review is gemaakt op basis van een uitgebreide literatuurstudie en besteedt vooral aandacht aan het belang van relaties met leerlingen voor leraren. Er wordt ingegaan op effecten van relatiekwaliteit op welbevinden, arbeidssatisfactie en werkstress en op de rol die gedragsproblemen van leerlingen in dit verband spelen.

Daarnaast is een gastspreker uitgenodigd om in te gaan op het belang van affectieve relaties voor kinderen uit etnische minderheidsgroepen.

Het symposium wordt afgesloten met een discussie met het publiek over de gepresenteerde resultaten en implicaties. Professionals in onderwijsbegeleiding en leerlingenzorg zijn van harte uitgenodigd evenals opleiders, schoolleiders, onderzoekers en andere belangstellenden.

Datum en tijdstip
21 januari 2011; 13:30-16:45 uuur met aansluitend een borrel tot 17:30 uur

Dagvoorzitter
– dr. Helma Koomen, Research Institute Child Development & Education, UvA

Sprekers
– drs. Debora Roorda, Research Institute Child Development & Education, UvA
– dr. Jochem Thijs, European Research Centre on Migration and Ethnic Relations, UU
– dr. Jantine Spilt, Research Institute Child Development & Education, UvA

Plaats
UvA, Roeterseiland – gebouw M, Plantage Muidergracht 12, 1018 TV Amsterdam

Aanmelding
Stuur s.v.p. voor 12 januari een email naar Jantine Spilt (j.l.spilt@uva.nl) o.v.v. “seminar Leraar-Leerling Relaties”.

Deelname is gratis en geschiedt op volgorde van inschrijving.