Selectieve inzet re-integratie loont en hoeft niet duur te zijn

Boaborea betreurt het beeld dat door De Volkskrant wordt opgeroepen dat hulp aan werklozen door private re-integratiebedrijven niet helpt. Er worden appels met peren vergeleken.

Er is veel onduidelijkheid over de besteding en effectiviteit van de re-integratiebudgetten. Momenteel wordt slechts 15% van het publieke budget daadwerkelijk besteed aan re-integratie gericht op werk. En juist dit beperkte deel heeft zich het afgelopen jaar driedubbel uitbetaald. Met 104.000 mensen (1) die naar een baan zijn begeleid is een belangrijke stap gezet naar economische zelfstandigheid en verminderde uitgaven op uitkeringen. Boaborea bepleit een veel groter deel van het budget resultaatgericht op werk te richten. Investeringen in re-integratie worden helaas als kostenpost gezien, waarbij de vermindering op uitkeringen juist tot grootse bezuinigingen kunnen leiden. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat iedere resultaatgericht geïnvesteerde euro dubbel werd terugverdiend (2).

Het overgrote deel van het geld wordt door gemeenten besteed aan gesubsidieerde banen, loonkostensubsidies en trajecten die niet leiden naar werk. Trajecten zoals vrijwilligerswerk, fietscursus en meedoen in de wijk.

De private re-integratiebedrijven worden afgerekend op hun resultaat en moeten daar transparant verantwoording over afleggen. Het afgelopen jaar hadden zij 300 miljoen euro nodig om meer dan 60% van de mensen – die vaak al langdurig werkloos zijn – succesvol naar werk te begeleiden (3).

Boaborea is van mening dat re-integratiegelden selectief moet worden ingezet, alleen voor diegene die het op eigen kracht niet redden. Uit onderzoek blijkt dat investeringen in deze groep wel degelijk tot resultaat leiden. Gezien de bezuinigingen die noodzakelijk zijn, is focus op werk en transparante verantwoording essentieel. Trajecten gericht op sociale activering zullen derhalve in de komende jaren minder kunnen worden ingezet of anders moeten worden gefinancierd.

(1) Arbeidsmarktmonitor Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, augustus 2010
(2) Kosten en baten van re-integratie, SEO Economisch Onderzoek, november 2006
(3) Factsheet 2009 Raad Werk en Inkomen

Plaats een reactie