Selectief zorg vergoeden alleen als de criteria helder zijn

Een zorgverzekeraar mag zich beperken tot het vergoeden van gecontracteerde zorg, maar alleen als de criteria waarop verzekeraars contracteren volkomen helder zijn en als de kwaliteit van de gecontracteerde zorg gewaarborgd is.

Dit stelt de KNMG in reactie op het voornemen van minister Schippers om verzekeraars zelf te laten bepalen hoeveel zij vergoeden aan een verzekerde die niet-gecontracteerde zorg gebruikt.

Dit zal alleen voor naturapolissen gelden. Zij gaat een voorstel indienen om de Zorgverzekeringswet in deze zin aan te passen. Maar de minister rept hierbij niet van de voorwaarde dat de kwaliteit van de gecontracteerde zorg gegarandeerd moet zijn. De KNMG roept de minister op om dit in de nieuwe regeling expliciet op te nemen.

Artsenfederatie KNMG onderschrijft de gedachte dat doelmatigheidsvoordeel geboekt kan worden als patiënten niet-gecontracteerde zorg geheel of deels zelf moeten gaan betalen, maar stelt wel strikte voorwaarden:

– de criteria waarop verzekeraars contracteren moeten volkomen helder zijn en
– de kwaliteit van de gecontracteerde zorg is gegarandeerd. Die kwaliteit moet de beroepsgroep in samenspraak met patiëntenorganisaties vaststellen. Patiënten moeten immers op die kwaliteit kunnen vertrouwen.

Meer informatie
Dossier Zorgverzekeringen
Verzekeraars mogen vergoeding zelf bepalen (Medisch Contact)

Plaats een reactie