Seksualiteit is een levenlang van belang

‘De leeflijn’ beschrijft de seksuele levensloop van mensen, vanaf de conceptie (dus nog in de baarmoeder) tot op hoge leeftijd.

‘De leeflijn’ beschrijft de seksuele levensloop van mensen

Hiermee hebben professionals in de zorg een handvat om mensen van jong tot oud te ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling en problemen te herkennen.

Gefundeerd
De beschrijving van ‘De leeflijn’ vindt plaats op basis van wetenschappelijke literatuur. Deze wetenschappelijke informatie wordt vertaald naar toegankelijke en passende informatie en adviezen voor de praktijk en beleid.

Aansluitend bij behoeften
Rutgers WPF doet voor het project behoeftenonderzoek bij professionals en het brede publiek. We testen vervolgens bij huisartsen, verloskundigen, Sense/GGD en de ouderenzorg hoe ‘De leeflijn’ in de praktijk gebruikt kan worden.

Brede ondersteuning
Wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en beleid van de zorg zitten in de stuurgroep van het project en in diverse expertgroepen.

Wanneer beschikbaar?
‘De leeflijn’ zal in 2013 beschikbaar zijn.

Plaats een reactie