SEIN en VUmc werken intensief samen

VU medisch centrum en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee geven de beide instellingen aan gezamenlijk op te trekken in onderzoek van en patiëntenzorg voor patiënten met epilepsie. SEIN verbindt zich met deze overeenkomst nadrukkelijk aan VUmc.

VUmc en SEIN werken zowel in het wetenschappelijk onderzoek als ook patiëntenzorg nauw samen. Beide raden van bestuur streven naar een intensivering van deze samenwerking en hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten.VUmc is een universitair medisch centrum waarin topreferente en topklinische zorg wordt geleverd ook aan patiënten met neurologische aandoeningen. SEIN is een gespecialiseerd centrum in observatie, diagnose en (voortgezette) behandeling van epilepsie. VUmc en SEIN werken op enkele researchprojecten nauw samen. Beide instellingen hebben de behoefte om rond wetenschappelijk onderzoek en geavanceerde patiëntenzorg hun samenwerking te verdiepen. Ook willen SEIN en VUmc de specialistische epilepsiezorg nader vormgeven in een bijzonder hoogleraarschap. Zij gaan hiervoor de mogelijkheden onderzoeken.

Plaats een reactie