Screening op erfelijke darmkanker kan veel beter

Bij patiënten met een verhoogd familierisico op darmkanker is het noodzakelijk om familieleden door te verwijzen voor onderzoek of screening. De familieleden hebben namelijk een verhoogde kans om darmkanker te krijgen. Toch wordt er nog altijd veel te weinig doorverwezen, concludeert Nicky Dekker in het proefschrift waarop ze op dinsdag 23 april 2013 promoveerde aan het UMC St Radboud.

In Nederland is het risico dat iemand darmkanker krijgt is vijf tot zes procent. Wanneer meerdere familieleden darmkanker kregen of wanneer dit voor hun 50e werd vastgesteld, dan stijgt dat risico meteen naar minimaal tien tot twaalf procent. Jaarlijks krijgen ongeveer 11.000 Nederlanders de diagnose darmkanker en bij ongeveer 2200 van hen spelen erfelijke factoren een rol. Wordt bij iemand erfelijke darmkanker vastgesteld, dan is het dus belangrijk om te onderzoeken of ook bij familieleden dit erfelijke risico aanwezig is. Zo nee, oké. Zo ja, dan kan door tijdige verwijzing en met preventieve maatregelen, zoals een coloscopie, het werkelijk ontstaan van darmkanker in veel mensen worden voorkomen.”

Te weinig en teveel
Uit promotieonderzoek van Nicky Dekker aan het UMC St Radboud blijkt dat de identificatie van mensen met een verhoogd familierisico op darmkanker veel beter kan. Want dan kan veel meer darmkanker worden voorkomen bij hun familieleden. Dekker: “Van de 82 patiënten met een hoog familiair risico werden er slechts 19 verwezen voor erfelijkheidsonderzoek. Dat kan dus veel beter.”
Aan de andere kant signaleerde ze ook dat 23 procent van de darmkankerpatiënten zonder dat hoge risico soms toch worden doorverwezen, terwijl dat niet effectief is, en daarom niet in de richtlijnen staat.

Dat kan en moet beter. Aan beide kanten. Dekker: “Betere verwijzing van darmkankerpatiënten en hun familieleden met een verhoogd familiair risico én het beperken van dergelijke verwijzingen voor mensen met een laag familiair risico zijn nodig voor betere en efficiënte preventie van kanker.”

Toegankelijker maken
In haar promotieonderzoek geeft Dekker ook enkele richtlijnen om de situatie te verbeteren: “Geef extra aandacht aan toegankelijke bronnen voor de patiënten, zoals de website www.risco-darmkanker.nl. Dit middel wordt door patiënten en hun naasten het meest gewaardeerd. Een digitale verwijstest, die gebruikt is voor het onderzoek, is door bijna driekwart van de gebruikers (zeer) positief beoordeeld. Deze digitale verwijstest is door het UMC St Radboud als gratis App beschikbaar gesteld voor artsen en andere zorgverleners, en ook te vinden via www.umcn.nl/verwijzers. Wij hopen dat steeds meer patiënten die zijn behandeld voor darmkanker deze test samen met hun arts gaan invullen en bespreken”

Plaats een reactie