Science meets business tijdens Biomedica in Eindhoven

Op 7 en 8 april 2011 vindt op de Technische Universiteit in Eindhoven de Biomedica plaats. Dit gerenommeerde interdisciplinaire congres op het gebied van medische technologie en life sciences wordt voor de 5e keer georganiseerd door de Stichting Biomedica.

Deze stichting heeft als doel het stimuleren van kennis, ontwikkelingen en vooral innovaties in de biotechnologie en medische technologie (lifetec) in Nederland en de omringende regio’s in België en Duitsland. Door middel van dit congres wil Biomedica het Euregionale netwerk verstevigen en MKB’ers en R&D instellingen de kans bieden om kennis uit te wisselen en potentiële samenwerkingspartners te ontmoeten.

Tijdens de conferentie worden 55 voordrachten gegeven door vertegenwoordigers van universiteiten en bedrijven en vertellen een zestal keynote sprekers over doorbraken in onderzoek en innovaties op het gebied van o.a. biomaterialen, medische apparatuur en farmacie. Er wordt extra aandacht gegeven aan de matchmaking tussen wetenschap en bedrijfsleven. Nieuw in 2011 is de presentatie van de VIPS corner (Valorisation of Intellectual Property and Services), waarin de Technology Transfer Offices van de universiteiten hun kennis, patenten en technologie aanbieden aan het bedrijfsleven voor commercialisatie.

Top Technologische Regio Zuidoost-Nederland
Biomedica kiest voor een beperkt aantal kerngebieden in de life sciences en medische technologie aansluitend bij de competenties van bedrijven en instellingen in de regio. Zuidoost-Nederland is sterk in productontwikkeling op het gebied van lifetec in Nederland. In Europa behoort deze regio zelfs tot de top drie. Door het versterken van de samenwerking wil deze regio zich in de EU profileren, samen met haar omringende partners, als Top Technologische Regio (TTR) op het gebied van advanced materials (biomaterialen), de medische technologie als onderdeel van hightech mechatronica en de biotechnologie (voornamelijk diagnostiek en pharma).

De Stichting Biomedica is opgericht door de organisatoren van de conferentie: LifetechLimburg (Belgisch Limburg en Vlaanderen), Lifetec Aachen-Jülich (NRW), Bioliège (Wallonië) en LifetecZONe (Zuidoost Nederland). De N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is samen met LIOF en Syntens oprichter van LifetecZONe en draagt bij aan de invulling van het programma van het congres.

Plaats een reactie