Schouderklachten bij de huisarts: vroegtijdige operatie vergeleken met gebruikelijke zorg

Schouderklachten komen vaak voor: 29 op de 1000 personen bezoekt hiermee jaarlijks de huisarts. Promovendus Oscar Dorrestijn onderzocht de aanpak van huisartsen bij schouderklachten. Bijna de helft van deze patiënten bezoekt de huisarts slechts eenmalig en bij het grootste deel daarvan volstaat afwachtend beleid of het voorschrijven van pijnstillers/ontstekingsremmende middelen. 38% van de patiënten met een nieuwe schouderklacht krijgt vroeg of laat een verwijzing; 84% naar de fysiotherapeut en 16% naar een specialist in het ziekenhuis.

De meest voorkomende schouderklacht is het subacromiaal impingement syndroom (SIS), oftewel slijmbeurs- en/of peesaandoening rond het schoudergewricht. Dorrestijn vergeleek de effecten van de gebruikelijke zorg met een vroegtijdige operatie bij SIS. Patiënten ondergingen de gebruikelijke behandeling met ontstekingsremmende middelen en pijnstillers, fysiotherapie en manuele therapie, of een operatie gevolgd door fysiotherapie indien nodig.

In beide groepen patiënten werd een jaar na de behandeling aanmerkelijke verbetering van hun functionele beperkingen gevonden.

De groep die geopereerd was verbeterde iets meer dan de groep met gebruikelijke behandeling, maar complicaties en kosten waren ook significant meer in deze groep. Op basis van deze uitkomsten kan niet geconcludeerd worden dat vroegtijdig opereren tot betere resultaten leidt dan voortzetten van de gebruikelijke behandelstrategie.

Oscar Dorrestijn (Delfzijl, 1974) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit bij de afdelingen Orthopedie en Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dorrestijn volgt momenteel de opleiding orthopedie in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. O. Dorrestein
Faculteit: Medische Wetenschappen
Proefschrift: Shoulder complaints. Incidence, prevalence, interventions and outcome
Promotor(s): prof.dr. R.L. Diercks, prof.dr. K. van der Meer
Datum: 01 juni 2011, 16.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie