Schoolsportverenigingen goed voor de buurt

Schoolsportverenigingen in Rotterdam hebben volgens onderzoeksinstituut Verwey-Jonker een positief effect op de lokale samenleving. “Naast de sportverenigingen, profiteren ook scholen, wijken en vooral de kinderen van de schoolsportverenigingen”, concludeert onderzoeker Nanne Boonstra.

Sinds 2007 zijn 1800 Rotterdamse, voorheen niet-sportende kinderen via het project lid geworden bij een sportvereniging. De grootste successen worden echter geboekt op sociaal-maatschappelijk gebied.

Minder rondhangen en betere schoolprestaties
Bijna alle ouders geven aan dat hun kinderen door het project gezonder en fitter zijn geworden. Deelnemende kinderen ontwikkelen tevens sociale vaardigheden. Zestig procent van de ouders ziet hun kinderen minder op straat rondhangen en meer met andere kinderen spelen. Ouders hebben door het project meer contact met andere ouders.

“Een flink deel van de ouders, docenten en trainers is van mening dat de schoolsportvereniging een positieve invloed heeft op de schoolprestaties”, zegt Boonstra. Er is niet onderzocht of dat ook werkelijk zo is.

Minister Schippers is zeer enthousiast
Bij de overhandiging van het onderzoeksrapport reageerde minister Schippers (VWS): “Ik ben zeer enthousiast over wat in Rotterdam is bereikt. Schoolsportverenigingen scoren op meerdere fronten: het is leuk, het is gezond, kinderen doen het op school beter en het maakt een wijk leefbaar. Niet voor niets heb ik besloten om jaarlijks zo’n 70 miljoen euro voor sporten en bewegen in de buurt uit te trekken. Rotterdam laat zien dat deze vorm van preventiebeleid werkt. Dit smaakt echt naar meer. Hopelijk pakken veel andere gemeenten dit ook op.”

Structurele koppeling sportvereniging en scholen
Vier jaar geleden startte Rotterdam met steun van NOC*NSF met een structurele koppeling tussen sportverenigingen en scholen. Organisator Rotterdam Sportsupport heeft inmiddels twintig schoolsportverenigingen in Rotterdam opgezet. Doordat de gemeente Rotterdam met het Uitvoeringsprogramma Sport extra investeert in sport, kan dit aantal in 2014 doorgroeien naar dertig.