Schoolpleinen: krap, saai en veel te vaak dicht

Schoolpleinen zijn krap, saai en een flink aantal is na schooltijd gesloten. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een inventarisatie die Jantje Beton liet doen naar schoolpleinen in Nederland.

Gelukkig zijn veel scholen op zoek naar een nieuwe aanpak, zoals de Freinetschool in Delft. Op deze school wordt op 7 september 2011 ook het startsein gegeven van de Jantje Beton Loterij, met in de hoofdrol Olympisch Kampioene Nicolien Sauerbreij.

“Het goede nieuws is dat het anders kan.”, aldus Rob van Gaal, directeur van Jantje Beton, “Door schoolpleinen open te stellen kan het een belangrijke speelfunctie voor een buurt krijgen, Er zijn al veel goede voorbeelden, zoals het Jantje Beton SchoolSpeelPlein van de Freinetschool in Delft. Ook het betrekken van kinderen en de buurt bij ontwerp, onderhoud en beheer levert een belangrijke verbetering.”

Jantje Beton liet de Onderzoekerij een inventarisatie doen naar de stand van zaken op schoolpleinen in Nederland. Hieruit blijkt dat er geen wettelijke norm is voor de omvang van schoolpleinen. Gemeentelijke richtlijnen schrijven 3m2 per kind voor (bij nieuwe scholen). Dat zijn 2380 kinderen op een voetbalveld.Hoewel het voorzieningenniveau relatief hoog is, zijn veel kinderen ontevreden over hun schoolplein: 43 procent vindt zijn schoolplein saai en 60 procent wil meer ruimte voor sport en spel. Daarnaast wil 71 procent van de kinderen meehelpen met de inrichting en onderhoud van het schoolplein. Tenslotte is een derde van de Nederlandse schoolpleinen na schooltijd niet toegankelijk. In het zuiden van het land is dit zelfs bijna de helft van de schoolpleinen.

Freinetschool
Op de Freinetschool in Delft pakten ze het anders aan. Samen met kinderen van school en uit de buurt ontwierpen ze een nieuw schoolplein dat ook na school toegankelijk is. Door creatief om te gaan met de buitenruimte loopt het schoolplein nu vloeiend over in de openbare ruimte waardoor er meer plek is om te spelen.

Locatiedirecteur Els Slats:”De kinderen zijn enorm blij met hun nieuwe schoolplein en de buurt is een speelplek rijker.”

Start Jantje Beton Loterij op 7 september in Delft
Op 7 september 2011 geeft kersvers Jantje Beton Ambassadeur Nicolien Sauerbreij het startsein voor de loterij op de Freinetschool in Delft. Op datzelfde moment onthullen zo’n 90.000 kinderen in heel Nederland tegelijkertijd een mysterieuze QR-code met een frisbeespel op hun schoolplein.

Ruim 900 basisscholen gaan loten verkopen. Dit zijn zowel scholen met een openbaar schoolplein als scholen met een afgesloten schoolplein. De scholen die aan de loterij meedoen mogen de helft van de opbrengst zelf houden om te besteden aan buitenspelen, bijvoorbeeld aan het verbeteren van hun schoolplein. De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor projecten die het vrije buitenspelen in de buurt mogelijk maken.

Plaats een reactie