School is niet de oplossing voor elk maatschappelijk probleem

“Kerntaak van scholen is het geven van goed onderwijs. Goed onderwijs betekent een gedegen kennisbasis, maar ook vorming en het omgaan met anderen. Scholen moeten meer ruimte krijgen om die kerntaak te vervullen. Niet voor elk maatschappelijk probleem hoeft de school een oplossing te vinden. Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding. Als de opvoeding faalt zijn ook andere instanties in te zetten”, aldus de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt. “De school is er slechts een etmaal van de zeven die de week telt voor haar leerlingen. ”

De minister was te gast bij de conferentie Focus op Kwaliteit, 30 maart 2011, georganiseerd door Hogeschool iPabo, centrum voor primair onderwijs. Zij ging in gesprek met studenten en docenten van de hogeschool en bestuurders, directeuren en leraren van diverse basisscholen.

Kinderen groeien op in een mondiale samenleving, basisscholen krijgen letterlijk meer kleur en door social media verspreidt informatie zich razendsnel. Het onderwijs gaat de uitdagingen aan om gelijke tred te houden met deze ontwikkelingen. Samen met besturen van basisscholen ontwikkelt iPabo een kwaliteitsagenda, waarin richting wordt gegeven aan deze ontwikkelingen door een andere cultuur in basisscholen te realiseren.

Een doorgaande professionalisering zal gemeengoed gaan worden in het onderwijs. Onderwijs valt of staat immers met goede leraren. Eén van de studenten vatte de discussie kort samen: “als leerlingen taal en rekenen niet goed beheersen, komt dat omdat leraren daar niet goed in lesgeven.” Ook discussieerde de minister met studenten en docenten over gemengde scholen. “We zouden de term ‘gemengde scholen’ niet hoeven te gebruiken, we leven in een multiculturele samenleving en dat betekent dat we met meer culturen leven dan die wij onder allochtoon verstaan”, aldus de minister.

Met een harde klap op de rode knop onthulde minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt het gloednieuwe logo van Hogeschool iPabo. De conferentie Focus op Kwaliteit is de kroon op de nieuwe koers die vorig jaar is ingezet naar een Centrum voor Primair Onderwijs. Naast het opleiden tot leraar basisonderwijs verzorgt iPabo ook masteropleidingen en post-hbo en doet zij onderzoek.

Plaats een reactie