Scholieren gaan weer op weg

Ieder jaar vallen onder kinderen die op weg zijn van en naar school 35 doden en meer als 600 gewonden. Om die reden voert Veilig Verkeer Nederland (VVN) van 15 augustus tot en met 23 september ook dit jaar weer de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. De actie is niet alleen gericht op scholieren. Ook de overige verkeersdeelnemers moeten weer wennen aan de grote groepen scholieren in het verkeer.

Vaardigheid
Na de zomervakantie gaan kinderen voor het eerst na lange tijd weer in grote groepen naar school. Ieder jaar doet zich in september een piek voor in het aantal slachtoffers in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar. Eén op de drie de slachtoffers is op weg van en naar school. Kinderen zijn een kwetsbare groep omdat zij nog niet genoeg vaardigheid bezitten om zich als een ervaren en volleerd deelnemer in het verkeer te verplaatsen.

Schoolroute oefenen
Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over het feit dat de leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school gaan is gestegen van 6 jaar in 1972 naar 8,6 jaar in 2006. Verkeersdeelname is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. VVN roept ouders daarom op om kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Daarbij is het van belang om een veilige route te kiezen en die route vooraf te oefenen met het kind.

Kille cijfers
Er vallen in Nederland jaarlijks ongeveer 35 verkeersdoden onder kinderen van 0-14 jaar. Volgens de registratie worden jaarlijks ongeveer 685 kinderen van die leeftijd in een ziekenhuis opgenomen (gemiddeld over 2005-2007). Het werkelijke aantal ziekenhuisopnamen ligt beduidend hoger. Naar schatting registreert de politie rond 40% van de ziekenhuisgewonden onder kinderen, terwijl de gemiddelde registratiegraad voor alle ziekenhuisopnamen rond 55% ligt. Een verklaring hiervoor is dat kinderen naar verhouding vaak in het ziekenhuis worden opgenomen na een fietsongeval en juist fietsongevallen worden slecht geregistreerd. Dit geldt voor 50% van de ziekenhuisslachtoffers onder kinderen.

Plaats een reactie