Scholieren drinken minder dankzij gezondheidsonderwijs

Het aantal leerlingen dat rookt en/of drinkt is na twee jaar gezondheidsonderwijs op een middelbare school in Midden Nederland afgenomen. Bovendien is het aantal leerlingen dat aan bingedrinken doet (vijf eenheden alcohol per gelegenheid of meer) of een risicodrinker is (zes eenheden alcohol per week of meer) na twee jaar significant afgenomen.

Wel blijkt dat leerlingen die nog wel roken of drinken dit meer zijn gaan doen. De verschillende ongezonde leefstijlfactoren zijn sterk gecorreleerd: leerlingen die één vorm van ongezond gedrag vertonen, vertonen vaak meerdere ongezonde gedragingen. Alle ongezonde leefstijlfactoren zijn gerelateerd aan meer psychosociale problematiek.

De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport: De Gezonde School: overzicht belangrijkste resultaten. Dit rapport kun je binnenkort downloaden van de website www.integratedcare.nl onder het tabblad Publicaties Unit Zorginnovaties.

Bij vragen of opmerkingen over het onderzoek kun je contact opnemen met julius-onderzoeker Rob de Leeuw: j.r.j.deleeuw@umcutrecht.nl.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie