Scholieren beter in algebra door online oefenomgeving

Christian Bokhove bestudeerde voor zijn promotieonderzoek de rol die ICT kan spelen bij het verwerven, oefenen en toetsen van algebraïsche expertise. Hiermee combineert hij twee recente ontwikkelingen in het wiskundeonderwijs: ten eerste de toenemende aandacht voor algebraïsche vaardigheden en ten tweede het toenemende gebruik van ICT. Bokhove heeft met gebruik van gefundeerde ontwerpprincipes een online lesmodule ontworpen die bij leerlingen in 6vwo voor het vak wiskunde B een verbetering in algebraïsche expertise teweeg heeft gebracht.

De promovendus heeft een online, prototypische lesmodule gemaakt en diepgaand uitgetest bij vijf leerlingen. Op basis van de bevindingen is het prototype bijgesteld en eerst ingezet in twee klassen 6vwo wiskunde B, en tenslotte in 15 klassen. De resultaten laten een significante verbetering zien van algebraïsche expertise. De factoren die een positievere score het meest voorspellen zijn de voorkennis van de leerling, de aan testonderdelen van de module bestede tijd, en de algemene houding tegenover wiskunde.

Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat examenresultaten van de school, sekse van de leerling, de houding ten opzichte van computers, en hoeveelheid oefentijd thuis of op school geen voorspellers waren. Hiermee lijkt het er op dat de opbrengst van de lesmodule onafhankelijk is van de wijze waarop deze wordt ingezet en heeft de promovendus een eerste basis gelegd voor de ontwikkeling van succesvolle online interventies voor het verbeteren van algebraïsche expertise.

Promotiegegevens
Promovendus: Christian Bokhove
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Use of ICT for acquiring, practicing and assessing algebraic expertise
Promotor 1: Prof. dr. Jan van Maanen
Promotor 2: Dr. Paul Drijvers
Datum en tijd: 12/12/2011, 12:45 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht